W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i s. Róży Czackiej

W  holu głównym  naszej szkoły  została zorganizowała  wystawa  poświęcona Prymasowi Tysiąclecia Kardynałowi Stefanowi  Wyszyńskiemu i matce Róży Czackiej założycielki Dzieła Lasek,  zgromadzenia  Sióstr Franciszkanek Służebnic  Krzyża, prekursorki pracy z niewidomymi.  Na wystawie zostały zaprezentowane życiorysy  Błogosławionych oraz ich główne myśli jak: Soli Deo,  Przez krzyż do nieba.  W części wystawy poświęconej Kardynałowi  odnajdujemy  związek z Włocławkiem.  Codziennie na wystawie pojawiać się będą myśli Kardynała zaczerpnięte z „Okruch chleba”. Dla uczniów będzie to również okazja, aby zapoznali się z  ABC  Krucjaty Miłości Prymasa Polski Stefana Kardynała  Stefana Wyszyńskiego, który   w 1967 roku w liście pasterskim na Wielki Post ogłosił program Społecznej Krucjaty Miłości. Jest to program odnowy życia codziennego, to zaproszenie do oddziaływania miłością w rodzinie, w domu, w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, wszędzie. Tak, aby zacząć przemieniać świat od siebie, od najbliższego otoczenia.

Prymas mówił, że „Czas to miłość!(…) Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości”. Pozostaje nam tylko zacząć już dziś żyć tym programem.

  1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
  2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
  3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
  4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
  5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
  6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
  7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
  8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
  9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
  10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Dopełnieniem  pierwszej wystawy są zorganizowane na  półpiętrze   dwie wystawy pokonkursowe , które poświęcone są  księdzu  Kardynałowi  Stefanowi Wyszyńskiemu. Wystawy są pokłosiem  organizowanych konkursów  artystycznych: XII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego” i „Portret  Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.  Zapraszamy do obejrzenia.

Bożena Sobierajska – organizator wystaw

Skip to content