Nauczyciele „Długosza” wyróżnieni w 2020 r.

Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz.

(Kard. S. Wyszyński, Prymas Tysiąclecia)

W czwartek, 16 września 2021 r., w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odbyła się uroczysta gala wręczenia odznaczeń przyznanych pracownikom oświaty regionu włocławskiego w 2020 roku. Ze względu na pandemię uroczystość zaplanowana z okazji Dnia Edukacji Narodowej w październiku 2020 roku nie mogła się odbyć.

Wśród wielu osób odznaczonych i nagrodzonych  w ubiegłym roku szkolnym znaleźli się także pracownicy Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza:

Medalem Srebrnym za Długoletnią służbę oraz Nagrodą Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty uhonorowany został ks. dr Jacek Kędzierski – dyrektor szkoły.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała także p. Urszula Brykalska – wicedyrektor ds. liceum i nauczyciel chemii.

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali: p. Piotr Chodoła – nauczyciel matematyki, p. Rafał Kurzępa – nauczyciel języka angielskiego i łacińskiego oraz p. Maciej Ziółkowski – nauczyciel języka angielskiego.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: p. Agata Jankowska-Pakulska – nauczyciel biologii oraz p. Jadwiga Piasecka – nauczyciel informatyki.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę zaszczycona została pisząca te słowa Sławomira Lewandowska – w 2020 r. wicedyrektor ds. klas 6-8 szkoły podstawowej  i bibliotekarz.

Medale za Długoletnią Służbę w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczał Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Radosław Kempinski w asyście Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  Marka Gralika. Medale Komisji Edukacji Narodowej w imieniu  ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego wręczył Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w asyście Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Uroczystość, zorganizowaną przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty Delegaturę we Włocławku, uświetniły występy utalentowanych młodych instrumentalistów – uczniów  Zespołu Szkół Muzycznych  im. Czesława Niemena we Włocławku.

S.L.

 

 

Skip to content