Diecezjalna pielgrzymka uczniów klas 8 SP do Lichenia

Tradycyjnie z końcem września, uczniowie klas 8. (wcześniej klas 3. gimnazjum) z terenu diecezji włocławskiej, biorą udział w pielgrzymce do Lichenia. W tym roku wydarzenie to miało miejsce w piątek 24. września.

Za każdym razem nasi Długoszacy biorący udział w tej pielgrzymce kierują swoje pierwsze kroki na grób śp. ks. bpa Romana Andrzejewskiego. To właśnie dzięki staraniom ówczesnego sufragana diecezji nasza szkoła została reaktywowana. Po modlitwie i zapaleniu zniczy udaliśmy się na Golgotę, na której są zamieszczone stacje drogi krzyżowej. Następnie uczestniczyliśmy w spotkaniu ewangelizacyjnym w Bazylice, które poprowadził ks. Michał Krygier, a katechezę wygłosił o. Maciej Ziębiec.

W południe rozpoczęła się msza święta pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Krzysztofa Wętkowskiego. Ordynariusz naszej diecezji zachęcał młodych do podjęcia dwóch postanowień. Po pierwsze, aby dbali nie tylko o ciało, ale także i o ducha. Życzył, aby radość oraz doświadczenie wspólnoty i Boga młodzi pielgrzymi zanieśli do swoich parafii. Po drugie, aby pamiętali, że podjęcie ważnych życiowych decyzji poprzedzić należy modlitwą o światło Ducha Świętego, gdyż podjęte przez nich wybory będą decydować o ich przyszłości.

Po mszy świętej oraz zawierzeniu Matce Bożej, miała miejsce Agapa, o którą zatroszczyli się ojcowie Marianie. Po krótkim zwiedzaniu Sanktuarium, udaliśmy się w drogę powrotną, aby realizować dobre postanowienia powzięte w czasie pielgrzymki.

ks. Adam Zieliński

Skip to content