Spotkanie Rady Rodziców

Pierwsze spotkanie Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 odbyło się w dniu 21.09.2021r. w Auli ZSK przy ul. Łęgskiej 26 we Włocławku.

Spotkanie rozpoczął ks. Jacek Kędzierski Dyrektor ZSK, który przywitał zebrane osoby. Na sali obecni byli rodzice z trójek klasowych oraz p. Krzysztof Jabłoński – administrator IT  i p. Justyna Kozłowska- sekretarka.  Na wstępie Ksiądz Dyrektor podsumował działalność Rady Rodziców w ubiegłym roku szkolnym, oraz przypomniał o aktualizacji Statutu ZSK, jednocześnie prosząc  o zapoznanie się z jego treścią.

Dalszą część spotkania poprowadziła dotychczasowa przewodnicząca Pani Barbara Brożek-Tyrjan. Omówiła zadania do wykonania przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022, oraz zasady uczestnictwa w Studniówce i  Balu Ósmoklasisty

Obecni na spotkaniu dotychczasowi członkowie Rady Rodziców wyrazili chęć dalszego uczestnictwa w jej pracach, dlatego też zmiany dokonano jedynie na miejsca objęte wakatem, na co  jednogłośnie zgodzili się wszyscy obecni na spotkaniu.

Wyboru dokonano na następujące wakaty:

 • przedstawiciel SP klas 1-4: wybrano p. Annę Zielińską,
 • skarbnik: wybrano p. Magdalenę Gutral,
 • członka komisji rewizyjnej: wybrano p. Elizę Kaczorowską.

Obecny skład Rady Rodziców przedstawia się następująco:

 • Przewodnicząca – p. Barbara Brożek-Tyrjan (7b SP)
 • Wiceprzewodniczący ds. przedszkola – p. Piotr Chmielewski (5-latki, 2a SP)
 • Wiceprzewodnicząca ds. SP (1-4) – p. Wioletta Balcerowska (3a SP, 5a SP)
 • Wiceprzewodnicząca ds. SP (5-8) – p. Małgorzata Kurdupska (4b SP, 7a SP)
 • Wiceprzewodniczący ds. liceum – p. Przemysław Macieja (3C LO po GM,)
 • Sekretarz – p. Sandra Hosa-Michalak (5b SP)
 • Skarbnik – p. Magdalena Gutral (5a SP, 2a LO)
 • Członek Rady Rodziców (przedszkole) – p. Karolina Kamedulska (6-latki, 4c SP)
 • Członek Rady Rodziców (SP 1-4) – p. Anna Zielińska (2a SP)
 • Członek Rady Rodziców (SP 5-8) – p. Anna Jóźwiak (7a SP, 8c SP)
 • Członek Rady Rodziców (LO) – p. Monika Balcerak (2a SP, 3C LO)
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Anna Błaszczyńska (7a SP)
 • Członek Komisji Rewizyjnej – p. Jacek Wiśniewski (5a SP, 2c SP)
 • Członek Komisji Rewizyjnej – p. Eliza Kaczorowska (7b SP)

Justyna Kozłowska

Skip to content