W świecie nauki

Uczniowie klasy 3c LO, pod opieką dr Leny Tkaczyk, wzięli udział w konferencji naukowej  pt. „ Dialog międzypokoleniowy – rzeczywistość i perspektywy”, która odbyła się w Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej.

Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała referatów, gdzie relacje międzypokoleniowe były rozważane w różnorodnych kontekstach. Omówiono wiele ważnych tematów m.in.:

–  Rola dialogu międzypokoleniowego w działaniach wychowawczych i politycznych według Arystotelesa i Tomasza z Akwinu (ks. dr Adam Machowski, Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa),

Międzypokoleniowy dialog na rzecz zrównoważonego rozwoju (dr Lena Tkaczyk, Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku),

Dialog międzypokoleniowy w społeczeństwie sieci. Analiza wybranych przykładów z mediów społecznościowych ( dr Ewa Dryglas –Komorowska, Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa),

O literackich obrazach dawniejszych oraz o niebywale znaczącej  roli rodzinnej współczesnych dziadków (dr Adam Wróbel prof. KSW, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku),

– Rola dziadków w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością (dr Maciej Jabłoński,  Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),

– Muzyka łączy pokolenia (dr Monika Kamper –Kubańska, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku),

– Postrzeganie autorytetu – czynnik budujący czy niweczący dialog międzypokoleniowy? (mgr Adam Grudzień, Mazowiecka Uczelnia Publiczna, Płock)

Uczniowie zgodne stwierdzili, że było to dla nich nowe, ale bardzo ciekawe doświadczenie, co zachęca ich do udziału w tego typu przedsięwzięciach w przyszłości, być może w roli prelegentów.

dr Lena Tkaczyk

 

Skip to content