Msza święta – I piątek października

Dnia 1 października w Kaplicy Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, odbyła się uroczysta Msza święta, której przewodniczył Ks. wicedyrektor Sebastian Tomczak. Na piątkowej Mszy tłumnie zgromadzili się w kaplicy uczniowie Małego Długosza wraz ze swoimi wychowawcami. Na początku Mszy św. ks. wicedyrektor skierował słowa uznania i  podziękowania do uczniów Naszej szkoły za tak wzorową obecność na piątkowej mszy. Następnie w dalszej części trwającej mszy, ks. wicedyrektor przywołał uczniom postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski, Naszego Wielkiego Polaka i niekwestionowanego autorytetu moralnego, który doczekał się w tym roku w pełni zasłużonej beatyfikacji. W celu upamiętnienia pamięci tak wybitnej postaci w dziejach polskiego Kościoła, jaką był Prymas Tysiąclecia- chór Naszych Długoszaczków pod batutą p. Tomasza Centkowskiego wykonał kilka pięknych, poruszających serca pieśni poświęconych Kardynałowi Wyszyńskiemu. W kolejnej części trwającej mszy, ks. wicedyrektor wygłosił kazanie skierowane do całej wspólnoty Długosza. W kazaniu tym została przedstawiona historia miasta Kafarnaum, miasta, w którym Nasz Pan Jezus Chrystus, według  Pisma Świętego zasłynął jako wspaniały cudotwórca, ponieważ w mieście tym dokonał wielu cudownych uzdrowień ludzi. Wszyscy Nasi uczniowie w wielkiej ciszy i pełnym powagi skupieniu wysłuchali piątkowego kazania ks. wicedyrektora. Następnie wraz ze swymi wychowawcami przyjęli z rąk ks. wicedyrektora Komunię świętą i powrócili na swoje miejsca, aby tam w ciszy pomodlić się.

Ks. wicedyrektor podczas  Mszy Świętej zwrócił uczniom szczególną uwagę  na główną i najważniejszą intencję przyświecającą tej mszy, czyli na potrzebę modlitwy Nas wszystkich do serca Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Całość tej piątkowej uroczystości w Kaplicy Sióstr, uświetnił swoją obecnością Chór Naszych arcyzdolnych Długoszaczków pod batutą Pana Tomasza Centkowskiego.

Na samo zakończenie Mszy świętej  ks. wicedyrektor podziękował niezwykle serdecznie wszystkim uczniom, nauczycielom i biorącym czynny udział w jej przygotowaniu siostrom zakonnym: Siostrze Marii Kowalik i Siostrze Rut, za nieocenioną i bezcenną pomoc w przygotowaniu tak pięknej w swej oprawie piątkowej Mszy Św.

Dominika Jankowska

Skip to content