Ślubowanie uczniów klas I LO

Wprawdzie od pierwszego dzwonka w Długoszu upłynęło już sporo czasu, ale to właśnie dziś, 15 października, miał miejsce długo wyczekiwany dzień ślubowania nowych uczniów naszego Liceum.

Uroczystość miała miejsce w auli szkolnej, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz szkolnego, głos zabrał Dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza – ks. dr Jacek Kędzierski. W pierwszych słowach swojego przesłania do pierwszoklasistów ks. Dyrektor wyraził radość płynącą z faktu, iż tegoroczni pierwszoklasiści wybrali właśnie Długosza oraz z tego, że nauka może znowu odbywać się w tradycyjnym trybie stacjonarnym. Życzył przy tym mądrości w korzystaniu z tego pięknego czasu, jaki przyjdzie tegorocznym debiutantom LO spędzić w murach naszej bogatej w historyczne oraz duchowe tradycje szkoły. Na zakończenie swego przemówienia, ks. Dyrektor życzył nowym uczniom twórczego rozwijania zarówno swych zainteresowań, jak też drzemiących w nich predyspozycji.

Następnie Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Wiktor Balcerak, w imieniu wszystkich uczniów, skierował do nowych adeptów ZSK słowo powitalne oraz zaprosił do podjęcia owocnej współpracy na rzecz naszej szkoły.

Momentem kulminacyjnym dzisiejszej uroczystości, jakże podniosłej w swym wydźwięku, było złożenie uroczystego ślubowania przez uczniów klas I na sztandar ZSK.

Po części oficjalnej, przedstawiciele klas I odegrali scenkę rodzajową ukazującą realne trudności młodego człowieka wybierającego szkołę katolicką i towarzyszące tej decyzji stereotypy, które niejednokrotnie wykrzywiają obraz naszego Zespołu Szkół. W nawiązaniu do tego przedstawienia, Pani Sławomira Lewandowska w niezwykle ciekawy i obrazowy sposób przybliżyła zgromadzonym na tej uroczystości historię naszej szkoły oraz jej tradycje.

Na zakończenie dzisiejszego podniosłego wydarzenia, Dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza ogłosił decyzję o przyznaniu Nagrody Dyrektora następującym pracownikom naszej szkoły: Sz. P. mgr Bożenie Sobierajskiej, S. mgr Dorocie Góźdź, Sz. P. mgr Sylwii Pietrzak, Sz. P. mgr Ewelinie Rutkowskiej, Sz. P. mgr Paulinie Stężewskiej, Sz. P. mgr. Jakubowi Zemlakowi, Ks. mgr. lic. Adamowi Zielińskiemu, Sz. P. Agnieszce Satei oraz Sz. P. Przemysławowi Rutkowskiemu.

Uroczystość ślubowania zwieńczyło wykonanie przez chór szkolny pieśni „Gaudeamus igitur” pod kierunkiem Pana Tomasza Centkowskiego. Niechaj zatem przekaz tej studenckiej pieśni hymnicznej, mówiący zarówno o młodości, jak też o przemijaniu, stanie się dla nas wszystkim wezwaniem do wytężonej pracy.

ks. Adam Zieliński

Skip to content