Przedstawiciele Zespołu Szkół Katolickich na Mszy św. synodalnej

Zgodnie z życzeniem Papieża Franciszka, w niedzielę 17 października, w bazylice katedralnej we Włocławku biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, w łączności z biskupami świata, przewodniczył Mszy św. inaugurującej proces synodalny w kościołach partykularnych.

Do udziału w tym istotnym wydarzeniu zaproszeni byli przedstawiciele ruchów i wspólnot katolickich diecezji ze swymi duszpasterzami. W katedrze nie zabrakło zatem także reprezentantów naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym, a wśród celebransów w zastępstwie księdza dyrektora modlił się ks. Jacek Buta.

Jak dobrze wiemy, proces synodalny rozpoczął się już 9 października w Rzymie Mszą św. inaugurującą, odprawioną przez Papieża Franciszka. Do tego wydarzenia sprzed tygodnia nawiązał ks. bp Krzysztof Wętkowski, wyjaśniając wiernym, czym jest synod i w jakim celu został zwołany – ma pobudzić świadomość, że Kościół jest wspólnotą, za którą każdy z jej członków ponosi odpowiedzialność. Synod nie będzie jednym wydarzeniem, ale procesem obejmującym Lud Boży, zaś jego przebieg będzie realizowany w kilku fazach: lokalnej, czyli diecezjalnej, kontynentalnej oraz w końcowej Kościoła powszechnego w Watykanie.

Przed pasterskim błogosławieństwem wieńczącym Eucharystię Ksiądz Biskup zapewnił wiernych o swojej modlitwie w intencji całej diecezji przy grobie św. Piotra w Rzymie, dokąd się udaje wraz z trzecią grupą biskupów polskich na wizytę ad limina apostolorum.

ks. Jacek Buta 

 

Skip to content