Ślubowania nadszedł czas…

Pięknym i ważnym przeżyciem dla dzieci, które w tym roku przekroczyły próg szkoły, był dzień 15 października 2021 r. Uroczystość ślubowania klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza miała miejsce w Auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Uczniowie rozpoczęli uroczystość tradycyjnym Polonezem, którego wspaniałe wykonanie pod czujnym okiem p. Magdaleny Żuchowskiej zachwyciło wszystkich zaproszonych gości: dyrekcję szkoły, rodziców uczniów i nauczycieli. Po zakończonym tańcu pierwszoklasiści pięknie zaśpiewali pod batutą p. Tomasza Centkowskiego hymny: Hymn Państwowy i Hymn Szkoły.

Po odśpiewaniu hymnów nastąpiła długo oczekiwana przez wszystkich ważna chwila, jaką było uroczyste ślubowanie dzieci na Sztandar szkoły i pasowanie na uczniów klasy pierwszej. Uroczystego aktu pasowania na uczniów klasy pierwszej dokonał ks. wicedyrektor Sebastian Tomczak. Ks. wicedyrektor poprzez dotknięcie ramienia każdego ucznia i uczennicy dużym ołówkiem i wypowiedzenie zdania: “Pasuję Cię na ucznia” wprowadził oficjalnie dzieci w poczet uczniów klas pierwszych.

W dalszej kolejności ks. wicedyrektor, w kilku niezwykle ciepłych i serdecznych słowach skierowanych do pierwszoklasistów pogratulował dzieciom wielkich talentów oraz życzył im wielu sukcesów szkolnych i samych radości, jakie płyną z pobytu w szkole.

Po zakończonej części oficjalnej przyszedł czas na kolejną część uroczystości, czyli na część artystyczną. Piękną w swej oprawie część artystyczną zaprezentowały klasy: 1a z wych. p. Anetą Chrapkowską, 1 b z wych. p. Mirellą Kwiatkowską i 1c z wych. p. Urszulą Bordyn.

Podczas trwania części artystycznej nasi zdolni uczniowie zaprezentowali na scenie swoje liczne talenty artystyczno-wokalne. Dzieci pięknie recytowały wiersze i ślicznie zaśpiewały piosenki o tematyce szkolnej przy akompaniamencie p. Tomasza Centkowskiego.

Wspaniałe występy artystyczne Długoszaczków zostały nagrodzone w pełni zasłużonymi, wielkimi brawami publiczności. Przez cały czas trwania piątkowej uroczystości odwagi i otuchy dodawali pierwszoklasistom uczniowie klasy 3a SP wraz z wychowawcą p. Martą Trelą.

Po zakończonej części artystycznej wychowawcy klas pierwszych z wielką radością wręczyli swoim uczniom na pamiątkę tej uroczystości: dyplomy i książki, zaś rodzice dzieci obdarowali ich upominkami. O tak piękną, jak zawsze, oprawę muzyczną piątkowej uroczystości szkolnej zadbał p. Tomasz Centkowski, któremu serdecznie dziękujemy.

Ta ważna i podniosła w swej wymowie uroczystość ślubowania zostanie z pewnością na długo w sercach i pamięci naszych uczniów.

Mirella Kwiatkowska

Skip to content