Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku

W ramach obchodów miesiąca świadomości mutyzmu wybiórczego, który przypada właśnie teraz w październiku, klasa 8b wraz ze swoją wychowawczynią weźmie udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym “Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy, i zapewnienie wsparcia dzieciom dotkniętym lękiem przed mówieniem – nie tylko ze strony rodziców, nauczycieli i specjalistów, ale także ze strony rówieśników.

Projekt “Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku” ma za zadanie uzmysłowić odbiorcom, że każdy z nas może pomóc drugiej osobie wyjść z milczenia. Milczące dzieci są wśród nas. Z powodu lęku często nie mają możliwości zabiegania o swoje prawa, nie mogą zasygnalizować swoich potrzeb i pragnień, nie są w stanie obronić się przed przemocą, osamotnieniem i izolacją.

Projekt ten został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka.

Milena Kujawa

 

 

Skip to content