37 rocznica męczeńskiej śmierci Bł.Ks. Jerzego Popiełuszko

W dniu 22.10.2021 w Małym Długoszu odbył się apel z okazji 37 rocznicy męczeńskiej śmierci Bł.Ks. Jerzego Popiełuszko kapelana „Solidarności”, zamordowanego przez Służby Bezpieczeństwa PRL 19 X 1984 roku. Apel słowno-poetycko-multimedialny przygotowały klasy – IV C SP pod opieką wychowawczyni – p. Agnieszki Całkiewicz oraz podziękowania za pomoc dla p. Magdaleny Żuchowskiej, p. Agnieszki Iwan
Występ przypomniał najważniejsze etapy biografii księdza – dzieciństwo spędzone na Podlasiu, studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, przymusową zasadniczą służbę wojskową, którą odbywał  w Bartoszycach, święcenia kapłańskie otrzymane z rąk prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymicyjną mszę świętą w kościele w Działoszynie i kolejne parafie –  w Ząbkach,  Aninie i warszawskich kościołach: Dzieciątka Jezus, Św. Anny i  Św. Stanisława Kostki. Nie zabrakło także faktów dokumentujących działalność wspaniałego człowieka i kapłana w latach 80-tych, w epoce „Solidarności” i słynnych „Mszy za Ojczyznę”.
Oglądający apel mieli okazję „uczestniczyć” w ostatnich godzinach życia wielkiego Polaka i patrioty. Przypomnieliśmy sobie proces beatyfikacyjny oraz najważniejsze ponadczasowe cytaty Ks. Jerzego „ Zło dobrem zwyciężaj”,
“Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat”
Na zakończenie apelu Ks. wicedyrektor Sebastian Tomczak nawiązał do postaci Ks. Jerzego Popiełuszko „czy potrafilibyśmy oddać życie za ojczyznę, wiarę, drugiego człowieka , wybaczyć krzywdy ?”.
Agnieszka Całkiewicz wraz z klasą IV C, Magdalena Żuchowska

Skip to content