Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Tradycyjnie w okresie poprzedzającym Dzień Zmarłych uczniowie naszej szkoły udali się na Cmentarz Komunalny we Włocławku w celu uporządkowania nagrobków zmarłych księży naszej diecezji, żołnierzy, bohaterów ojczyzny oraz zmarłych związanych z  naszą szkołą. Nawiedzając nasz włocławski cmentarz dbamy również o grób polskiego malarza Henryka Konstantego Sokołowskiego herbu Pomian, który pod koniec swojego życia pracował jako nauczyciel rysunków w ówczesnym Gimnazjum im. Jana Długosza we Włocławku.

Złożone znicze na grobach zmarłych są wyrazem naszej pamięci, ale nie zapominajmy, że najcenniejszym darem jest modlitwa o zbawienie wieczne dla nich.

Jakub Zemlak

Skip to content