Zaduszkowe poetyckie zamyślenie

Nic tak nie sprzyja poezji, jak środek jesieni i refleksja na temat upływu czasu, życia i przemijania. W wielu parafiach odbywają się Zaduszki Poetyckie, w których biorą udział najwrażliwsi i najpobożniejsi uczniowie ZSK im. ks. Jana Długosza. Spośród prezentujących własną twórczość młodych poetów swój wiersz na stronę nadesłała Amelia Ciesielska z klasy IIID LO.

Skip to content