Powitanie nowych wychowanków internatu

Jak co roku dajemy czas nowym kolegom  i koleżankom na oswojenie się z nowym miejscem zamieszkania i nawiązania znajomości, aby na oficjalnym przyjęciu ich w POCZET WYCHOWANKÓW INTERNATU mogli wykazać się odwagą w zaprezentowaniu siebie przed innymi, poczuciem humoru i umiejętnością współpracy w grupie. W ramach tegorocznej imprezy, podczas której zostali pełnoprawnymi wychowankami, starsi wychowankowie wraz z opiekunem MRI p. Sandrą Iwańską i ks. Jackiem Butą przygotowali kilka ciekawych konkurencji. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, w których musieli wykonać przydzielone zadania:

– ,,Gra terenowa – Internat”,

– ,, Test wiedzy o internacie”,

– ,, Odnalezienie pluszaków”,

– ,, Wykonanie fryzury”,

– „ Namalowanie portretu wychowawcy”,

– „ Kreatywne zdjęcie z pomnikiem ks. Jana Długosza”,

– ,, W zdrowym ciele, zdrowy duch” – gimnastyka,

– „Wypicie specjalnej mikstury z uśmiechem na twarzy”,

– „ Miejsce grozy, strachu – strych…”,

– ,, Gorące krzesła…”.

Odważnie udowodnili, że zasługują by wstąpić w zaszczytne mury Internatu. Dlatego oficjalnie ogłaszamy, że od dziś stali się równoprawnymi mieszkańcami Internatu.

Na uroczystości obecna była Pani Kierownik mgr Aneta Wąsik. Na koniec wszyscy z powagą złożyli przysięgę wychowanka internatu!!

Listopadowy wieczór okazał się pełen humoru, dobrej zabawy i integracji. Dziękujemy za kreatywność i wspaniałą atmosferę.

Sandra Iwańska

Skip to content