Święto Niepodległości – rozstrzygnięcie konkursów tematycznych w SP i LO

11 listopada obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli zaborczej. Dzień ten został uznany za święto państwowe ustawą z 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości, ale uroczyste obchody odbywały się już wcześniej.

W międzywojniu określenie daty odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej pozostawało kwestią dyskusyjną. Wątpliwości nie budził natomiast jej symboliczny charakter, gdyż  nie sposób było wskazać jednego wydarzenia przesądzającego o wskrzeszeniu polskiej państwowości. Wybór daty Święta Niepodległości wiązał się z zakończeniem I wojny światowej w wyniku podpisania rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918 r. W tym samym czasie Rada Regencyjna, organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego, przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej powrócił do Warszawy z niewoli w Magdeburgu. Trzy dni później Rada powierzyła mu także władzę cywilną.

W latach 1919 – 1936 obchody odzyskania niepodległości odbywały się zwykle w pierwszą niedzielę po 11 listopada i miały charakter wojskowy. W całym kraju odbywały się wówczas rewie wojskowe, msze święte za Ojczyznę i uroczystości państwowe. W Belwederze zaś organizowano ceremonie wręczania orderów Virtuti Militari za męstwo okazane w walce o wolność.

Jednak dopiero w 1926 r. dzień 11 listopada formalnie uznano za datę odzyskania niepodległości. Okólnik wydany przez prezesa Rady Ministrów Józefa Piłsudskiego ustanawiał ten dzień wolnym od pracy w administracji rządowej.

W 1932 r. dzień 11 listopada stał się też wolnym od nauki. Według ówczesnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego „powinien być wykorzystywany do celów wychowawczego oddziaływania na młodzież w duchu obywatelsko-państwowym na tle wydarzeń dziejowych z tym dniem związanych”.

W czasie II wojny światowej obchodzenie Święta Niepodległości było zabronione. Pamięć jednak kultywowano konspiracyjnie, głównie w ramach działań „małego sabotażu”. Na murach miast pojawiały się okolicznościowe napisy, a w miejscach o trwałej symbolice narodowej składano wieńce i mocowano biało-czerwone flagi.

Po wojnie Krajowa Rada Narodowa ustawą z 22 lipca 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski uczyniła świętem państwowym 22 lipca, rocznicę ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 r., jednocześnie znosząc Święto Niepodległości. Aż do 1989 r. celebrowanie 11 listopada groziło represjami aparatu komunistycznego PRL.

Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ustawą z 15 lutego 1989 r. pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”.

Źródło: sejm.gov.pl

W ramach szkolnych obchodów niepodległości Długosz wziął udział w akcji „Niepodległa do hymnu!” Była to już kolejna edycja tego przedsięwzięcia, którego celem jest włączenie jak największej liczby osób w uroczyste świętowanie 11 listopada. Uczniowie w swoich salach z nauczycielami odśpiewali Hymn Polski. Uroczysty charakter tego wydarzenia podkreślały galowe stroje uczniów, patriotyczne kotyliony oraz flagi Polski.

Na korytarzach szkolnych uczniowie z klasy III a LO zaaranżowali tematyczne gazetki szkolne związane ze Świętem Niepodległości. Uczniowie z klasy II c LO  i III a LO przygotowali także wystawę pokonkursową prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież naszej szkoły.

Prace można było wykonać w jednej z trzech kategorii:

 1. Praca plastyczna upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez Polskę.
 2. Piosenka lub wiersz o tematyce patriotycznej lub niepodległościowej (interpretacja wokalna, instrumentalna).
 3. Prezentacja multimedialna na temat: Włocławek miastem wolnym. Historia miasta w latach 1918-1920.

Uczniowie chętnie brali w nich udział, a oto wyniki:

Szkoła Podstawowa klasy V – VIII

W kategorii praca plastyczna:

 • I miejsce – Adrianna Górczyńska z klasy 5 c,
 • II miejsce – Wiktoria Markowska z klasy 7 a,
 • III miejsce – Natalia Wędrowska z klasy 8 c,
 • Wyróżnienie – Zofia Sulińska z klasy 8 a.

W kategorii interpretacja pieśni/wiersza o tematyce patriotycznej lub niepodległościowej:

 • I miejsce – Szymon Kołaczyński z klasy 8 a,
 • II miejsce – Aleksander Górczyński z klasy 5 c,
 • III miejsce – Tymoteusz Morawski z klasy 8 a.

W kategorii prezentacja multimedialna:

Wyróżnienia:

 • Zuzanna Nowakowska z klasy  8 b,
 • Natan Prouvé z klasy 5 a.
 • Liceum po SP i  Liceum po Gimnazjum

W kategorii praca plastyczna:

 • I miejsce – Jędrzej Pilip z klasy II c,
 • II miejsce – Faustyna Rutkowska z klasy I b,
 • III miejsce – Julia Zielińska z klasy  I b.

W kategorii interpretacja piosenki lub wiersza o tematyce patriotycznej lub niepodległościowej:

Wyróżnienia:

 • Marta Bronikowska z klasy III B,
 • Joanna Korycka  z klasy II c,
 • Antonina Uzarczyk z klasy I a,

W kategorii prezentacja multimedialna:

 • I miejsce – Weronika Kopaczyk z klasy III a,
 • II miejsce – Julia Baczyńska z klasy  III B,
 • III miejsce – Ignacy Dembowski z klasy I a.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy pomysłów i umiejętności wyrażania w tak piękny sposób swojego patriotyzmu.

Na podsumowanie warto zacytować słowa naszego wybitnego rodaka:

 „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji,
 języka czy samego krajobrazu ojczystego.
 Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (…)

Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka,
 jest też wielkim obowiązkiem.”
 Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

 

Organizatorzy szkolnych obchodów Święta Niepodległości
Anna Baranowska z klasą III a LO oraz Aneta Pawłowska z II c LO

Skip to content