Nauka przez zabawę? To możliwe, a nawet wskazane!

Nauka przez zabawę? To możliwe, a nawet wskazane!

Od 1. września w naszym liceum ogólnokształcącym realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja Działania 10. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pod tytułem “Innowacyjna edukacja w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Długosza we Włocławku”.

Skip to content