Długoszacy włączają się w działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

W ostatni piątek grupa naszych uczniów z LO miała okazję uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym przez oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii pw. Chrystusa Króla w Toruniu. Spotkanie zaczęliśmy integracją, a następnie odbyła się część teoretyczna: poznaliśmy najważniejsze prawa i obowiązki KSM-owicza oraz zasady działania w Stowarzyszeniu. Była też okazja do czytania Bożego Słowa w grupach, a także do wspólnego spędzenia czasu przy herbacie.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest miejscem spotkania człowieka z człowiekiem, wspólnotą. Spotkanie to odbywa się przede wszystkim w przestrzeni oddziału parafialnego, jak i koła szkolnego czy akademickiego, a także na płaszczyźnie diecezjalnej i ogólnopolskiej. Oddział lub Koło to miejsce, które pokazuje, jak piękny jest Bóg, jak nawiązać z Nim relację i jak funkcjonować w Jego Kościele. Stowarzyszenie kształtuje także postawę Polaka patrioty, wychowuje do służby oraz apostolstwa, daje narzędzia do tego, aby w życiu być skutecznym, zaradnym, a problemy przekuwać w szanse.

Oddział lub Koło to przestrzeń odkrywania życiowego powołania. Rozmowy, relacje, akcje i modlitwa to niezbędne elementy do prawidłowego rozwoju osobistego. Druhny i druhowie tworzący Stowarzyszenie pomagają w odkryciu siebie, bez porównywania się, z szacunkiem wobec każdego człowieka. Druh służy Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, umacniając w sobie sprawność cnoty, nauki i pracy. Służba to wysiłek, który rozpoczyna się od formowania siebie, by być gotowym posługiwać innym.

Nasze szkolne koło spotyka się regularnie w piątki, w budynku naszej szkoły przy ul. Łęgskiej 26, o godz. 15.30 – zapraszamy do włączenia się w jego działalność i zaangażowania w realizowane projekty.

ks. Adam Zieliński

 

Skip to content