Uroczyste Nieszpory rozpoczynające Adwent – poświęcenie wieńców adwentowych

Niech ten Adwent pomoże Wam przekształcić nadzieję w pewność,
że Ten, na którego czekamy, kocha nas i nigdy nas nie opuszcza.

 Z serca Wam błogosławię!

Papież Franciszek

Ostatnia sobota roku liturgicznego zgromadziła w matce kościołów diecezji włocławskiej wiernych, którzy przybyli na uroczyste Nieszpory rozpoczynające okres Adwentu. Celebrowane one były pod przewodnictwem Pasterza Diecezji ks. bpa Krzysztofa Wętkowskiego. W wieczornej modlitwie Kościoła rozpoczynającej nowy rok liturgiczny włączyli się klerycy Włocławskiego Seminarium Duchownego, siostry zakonne, parafianie, a także przedstawiciele Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza wraz z ks. dyrektorem Jackiem Kędzierskim, ks. wicedyrektorem Sebastianem Tomczakiem, p. wicedyrektor Bożeną Sobierajską, s. Marią Kowalik, paniami Lidią Wiśniewską i Dominiką Jankowską, panem Andrzejem Gołębieskim oraz reprezentacją uczniów: Martyną Betlińską, Mikołajem Korpusińskim i Mateuszem Gawłowskim. Przedstawiciele ZSK im. ks. Jana Długosza przynieśli wieńce adwentowe, które tradycyjnie zostaną umieszczone w kaplicy szkolnej i w gmachu “małego” Długosza. Będą one przypominały o nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia.

Słowo Boże do wiernych wygłosił ks. dyrektor Jacek Kędzierski. W homilii przypomniał on słowa papieża Franciszka: „Okres Adwentu, który przez różne symbole przygotowuje nas do celebrowania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i przypomina nam, że życie ludzkie jest ciągłym oczekiwaniem”. Następnie przybliżył symbolikę wieńca adwentowego, który będzie nam towarzyszył aż do radosnych świąt Bożego Narodzenia. Każda ze świec w wieńcu adwentowym ma nam przypominać nie tylko kolejną niedzielę adwentowego oczekiwania, ale przede wszystkim zachęcić do głębszej refleksji i modlitwy. Cztery świece z wieńca adwentowego mogą zainspirować do poznania biografii postaci: Izajasza, Jana Chrzciciela, Maryi i Józefa. Podczas Adwentu możemy w każdym tygodniu przeczytać jedną z czterech Ewangelii: Mateusza, Marka, Łukasz i Jana. Możemy także w każdym z tygodni adwentowych modlić się jedną z czterech części różańcowych: radosną, bolesną, chwalebną i światła. Jest to również czas, kiedy możemy głębiej zastanowić się nad jedną z czterech cnót kardynalnych: roztropnością sprawiedliwością, umiarkowaniem i męstwem.

Ksiądz Biskup pobłogosławił i poświęcił wieńce adwentowe przyniesione do katedry przez wiernych. Będą one wyznaczały, w kościołach i domach czas oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa poprzez zapalanie kolejno czterech świec.

Uroczyste nabożeństwo, zakończyło błogosławieństwo Księdza Biskupa, który wraz z nauczycielami i uczniami Długosza stanął do wspólnej fotografii.

Bożena Sobierajska

 

 

Skip to content