Publikacje naszych nauczycieli

Na łamach Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Oświatowego UczMy nauczyciele, pracownicy oświaty z całego województwa, a więc z regionu bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi. Każdy numer poświęcony jest aktualnemu w edukacji  tematowi. Wszystkie egzemplarze dwumiesięcznika dostępne są na internetowej stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, a nasza biblioteka dysponuje numerami, w których ukazały się artykuły naszych nauczycieli.

W numerze 2/2021, którego motywem przewodnim jest edukacja przyrodnicza i matematyczna, p. Konrad Trokowski- długoszański chemik, w swoim artykule zachęca do stworzenia uczniom przestrzeni do bezpiecznego, samodzielnego eksperymentowania dla zwiększenia efektywności lekcji.

Aktualna nauczycielka biologii w „Długoszu” p. dr Lena Tkaczyk relacjonuje zorganizowaną przez KPCEN we Włocławku konferencję poświęconą innowacyjności na przedmiotach przyrodniczych. Autorka artykułu zwraca uwagę na konieczność przejścia  od kultury nauczania do kultury uczenia się. Współczesny nauczyciel powinien być przewodnikiem, wskazującym źródła wiedzy i drogi prowadzące do rozwiązania problemu, zachęcającym jednocześnie do ustawicznego samokształcenia.

W tym numerze moją uwagę przyciągnął także artykuł  pp. Wiesławy Tomasik-Wyszyńskiej i  Magdaleny Chylebrant-Karolak z KPCEN w Bydgoszczy pt. „Szkoła z klasą”. Autorki podają przepis na szkołę doskonałą. Wszyscy jednak wiemy, że takowa nie istnieje, ale, dążąc do doskonałości należy zawsze pamiętać, że przykład idzie z góry, a dobry przykład jest najprostszą i najskuteczniejszą metodą wychowawczą.

Na pytanie zadane w 4. numerze pisma, czy uczymy się na błędach, odpowiadali w swoich artykułach autorzy, a wśród nich p. Konrad Trokowski. W tekście zatytułowanym „Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi nic” pisze, jak ważne jest pozwalanie uczniom na zadawanie pytań oraz na popełnianie błędów. Jednak, ich błądzenie nie może być powodem do wyśmiewania, by nie zabić w nich naturalnej naukowej dociekliwości.

O popełnianych przez uczniów błędach i samodzielnym poszukiwaniu rozwiązania problemu podczas zajęć w pierwszym etapie edukacyjnym mówiła p. Gabriela Goszcz w rozmowie z p. Anną Puścińską z KPCEN we Włocławku. Pani G. Goszcz prowadzi w małym „Długoszu” zajęcia z programowania i kodowania z wykorzystaniem  ozobotów, robotów Lego i programu WeDo 2.0. Takie zajęcia rozwijają logiczne myślenie, skupianie uwagi, dają możliwość samodzielnego rozwiązywania problemu nawet metodą prób i błędów, za które nikt uczniów nie karze. Te zajęcia to nauka, rozwój i jednocześnie świetna zabawa.

Ostatni, 5. numer UczMy poświęcony był dobrostanowi ucznia. W dobie trwającej jeszcze pandemii koronawirusa wszyscy troszczymy się o stan uczniów, zarówno w wymiarze psychicznym, jak i, nie mniej ważnym, wymiarze fizycznym. Świetny artykuł  o zdrowym odżywianiu dzieci w pierwszym etapie edukacyjnym, o edukacji żywieniowej i wyrabianiu nawyków zdrowego odżywiania napisała p. Klaudia Majewska-Rybacka – nauczycielka naszej szkoły. W artykule znalazły się zarówno argumenty i rady dietetyka, jak i propozycje projektów do realizacji w celu propagowania zdrowego odżywiania. Na końcu cenna konkluzja, że najważniejsze jest to, by dawać dobry  przykład – jeść i żyć zdrowo.

Aspekt dobrostanu psychicznego swoich uczniów w artykule pt. „Moje sposoby na wspieranie uczniów w czasie nauczania zdalnego” poruszył p. Konrad Trokowski. W oparciu o zalecenia psychologów zaniepokojonych kondycją psychiczną uczniów w zdalnym nauczaniu, w  swojej  nauczycielskiej praktyce zwykle początek lekcji poświęcał na luźną rozmowę, wykazując zainteresowanie sytuacją swoich uczniów, która czasem była bardzo trudna. Wielu młodym ludziom słowa wsparcia i motywacji pochodzące od nauczyciela dodawały wiary w siebie i chęci do podejmowania wysiłku samodzielnej nauki. Zaangażowanie nauczyciela udziela się jego podopiecznym i przynosi dobry efekt edukacyjny.

Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy UczMy  jest czasopismem  dla nauczycieli, jego wydawcy zachęcają do publikowania na jego łamach zgodnie z zaproponowaną tematyką, a ja zachęcam do czytania, nie tylko artykułów naszych nauczycieli.

Link do wersji elektronicznej: kpcen.cen.info.pl/czasopismo-uczmy/

S.L.

Skip to content