Internacka modlitwa przez wstawiennictwo Rycerza Niepokalanej

Modlitewne spotkania młodzieży internatu w Adwencie mają charakter Mszy św. roratnich. W ten sposób, czuwając i modląc się, staramy się przygotować do właściwego przeżycia nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. W związku z tym nasza wychowawczyni pani Sandra Iwańska robiła, co mogła, aby zachęcić mieszkańców internatu do włączenia się do modlitwy w szkolnej kaplicy.

Wieczorne nabożeństwo w środę przypadło w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nic zatem dziwnego, że tego dnia Eucharystia trwała nieco dłużej mimo skromnej oprawy liturgicznej i muzycznej. Słowa kazania ks. Jacka skierowały naszą uwagę na postać Maryi i Jej rycerza – św. Maksymiliana Kolbe. To właśnie on całym swym życiem szerzył kult Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, a miejsce, w którym założył klasztor, nazwał Niepokalanowem. W kontekście pierwszego czytania o grzechu pierworodnym ks. Buta wyjaśniał nam, że na czym polegało wybranie Maryi i jej wolność od skażenia złem. Ewangeliczna scena zwiastowania pokazała Niepokalaną w momencie spotkania z archaniołem, kiedy okazała Ona zaufanie woli Bożej, nie znając przyszłości. Była to dla nas sposobność, aby zastanowić się, na kim chcemy szukać oparcia w przyszłości. Wskazówką do tego mogą być słowa św. o. Maksymiliana, który powiedział, że w Niepokalanej Pan Bóg dał ludziom białą drabinę, po której możemy wspinać się do nieba.

Kamil Żelski, kl. Ic LO 

 

Skip to content