Projekt Edukacyjny ,,Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”

Klasa 8b wraz z wychowawczynią zakończyła realizację projektu edukacyjnego dotyczącego mutyzmu wybiórczego.

Projekt ten miał na celu pokazanie młodzieży, że mutyzm wybiórczy dotyka osoby niezależnie od wieku, a osoby nim dotknięte są wśród nas. Nie należy wykluczać ich z grona rówieśników, ale starać się metodą małych kroków pomóc im wyjść z milczenia, aby mogły normalnie funkcjonować i cieszyć się razem z nami.

Zadaniem podsumowującym projekt było wykonanie przez klasę plakatu dotyczącego mutyzmu wybiórczego, a także wyjaśnienie znaczenia słów ,,Milczenie nie zawsze jest złotem” i uzasadnienie swojego zdania.

Poniżej przedstawiam kilka najlepszych wypowiedzi:

,,Milczenie nie zawsze jest złotem… Moim zdaniem, milczenie nie zawsze jest złotem. Bywają sytuacje wśród kolegów i koleżanek, w rodzinach, że dyskusje przeradzają się w spory. Czasami pada o jedno słowo za dużo, dochodzi do kłótni, po której wszyscy odgradzają się murem milczenia. Moim zdaniem nie jest to dobre. Zarówno w rodzinie, jak i wśród kolegów i koleżanek bywają lepsze i gorsze dni, każdy z Nas jest tylko człowiekiem i każdy na swój sposób przeżywa swoje emocje. Dlatego uważam że nie warto zamykać się w sobie i odgradzać murem milczenia. Powinno się szanować różnice zdań, a po kłótni, czy ostrych dyskusjach, wyjaśnić nieporozumienia i dążyć do pojednania, tak aby kolejnego dnia nie rozpatrywać krzywd dnia wczorajszego, a cieszyć się dniem dzisiejszym”.

 Jakub Nowacki 8b

Stara mądrość mówi, że milczenie jest złotem. Nie zawsze. A już na pewno nie jest złotem wtedy, gdy jest przyzwoleniem na zło.

Nie można ulegać iluzji, że lepiej nie reagować na zło. Brak naszej reakcji owocuje potęgowaniem się zła. Człowiek, posiadający przy sobie nóż, który dzisiaj rzuca koszem na śmieci w autobus, jutro z użyciem tego noża może dokonać rozboju, a nawet zabójstwa. Co pewien czas zdarzają się przecież przypadki, kiedy obiektem ataku nie jest rzecz, ale człowiek, bity, a nawet pozbawiony życia w biały dzień. Trzeba przede wszystkim starać się nie dopuszczać do złych czynów, kiedy tylko jest to możliwe. Brak zaangażowania, znieczulica społeczna i obojętność – to tworzy atmosferę sprzyjającą przestępcom.

Konieczność zdecydowanej reakcji na zło nie jest tożsama z organizowaniem pospolitego ruszenia do walki z przestępcami. Czasami wystarczy telefon na policję, czy zdecydowana reakcja może spłoszyć napastnika. Niezbędne jest budowanie właściwej atmosfery zrozumienia, empatii, postawy aktywności, poczucia odpowiedzialności za los drugiego człowieka. Życie w społeczeństwie wymaga od nas podejmowania różnych kroków, zmierzających do jego ochrony, integracji jako pewnej całości.

Dlatego nie możemy milczeć, wobec tego, co dzieje się dookoła, szczególnie jeśli widzimy, że krzywdzony jest inny człowiek.

Oskar Stolcman 8b 

,,Zgadzam się ze stwierdzeniem ,,milczenie nie zawsze jest złotem”. Wyrażanie własnej opinii i reagowanie na frustrujące nas sytuacje jest bardzo ważne, ale wielu z nas będzie milczeć, ponieważ większość osób mających być naszymi “autorytetami” swoim zachowaniem skłania nad do siedzenia zamkniętymi w sobie”.

Dominika Smolińska 8b

,,Zgadzam się ze stwierdzeniem, że milczenie nie zawsze jest złotem. Osoby które ,,mało mówią’’ nie zawsze to kontrolują, lub po prostu boją się mówić lub odpowiedzieć na postawione mu pytanie. Warto pomagać osobom z mutyzmem wybiórczym na przykład dzięki stosowaniu pytań zamkniętych, może poczują one wtedy wsparcie od drugiej osoby”.

Maria Ścierzyńska 8b

,,W niektórych sprawach ważnych społecznie lub istotnych dla dobra ludzkości jednostki bądź dobra zwierząt i planety należy zabierać głos i nie wolno nam być obojętnym i udawać ze sprawy nie istnieją. Mój głos jest jednostkowy ale ma znaczenie i gdy będę podnosić istotne kwestie mogę coś zmienić bądź przynajmniej ukazać komuś właściwy kierunek. Jeśli uda mi się uratować jedno istnienie to zawsze warto się odezwać”.

Iga Kaczmarek 8b

Przypomnę, że projekt ten został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka.

Wychowawczyni klasy 8b – mgr Milena Kujawa

 

Skip to content