Cykl zajęć profilaktycznych w Szkole Podstawowej (kl. 5-8) pt. „Alkohol – złodziej wolności”, „Wybieram kulturę, mówię „STOP” wulgaryzmom”

W ostatnim czasie w naszej szkole odbyły się spotkania profilaktyczne dla uczniów kilku klas szkoły podstawowej. Zajęcia poprowadzone zostały przez pedagoga szkolnego – p. Kamilę Marcinkowską. Tematyka pierwszych warsztatów dotyczyła negatywnych skutków picia alkoholu. Uczniowie dowiedzieli się m. in. o zagrożeniach wynikających z uzależnienia jakim jest alkoholizm, poznali negatywne dla organizmu skutki picia alkoholu, a także zostali zaznajomieni z technikami asertywności, czyli trudną sztuką mówienia „NIE”. Podczas warsztatów uczniowie pilnie słuchali, pracowali, a także brali czynny udział w dyskusji oraz proponowanych przez nauczyciela zadaniach.

Kolejny problem, który w ostatnim czasie poruszony został przez pedagoga szkolnego, to wulgaryzmy. Tematyka warsztatów w tym przypadku dotyczyła kultury, zwłaszcza kultury słowa oraz szacunku do innych. Zajęcia poprowadzono dla kilku klas szkoły podstawowej. Zostały one poprzedzone krótką, anonimową  ankietą, w której to uczniowie musieli odpowiedzieć na pytanie: „Czy w klasie/szkole, do której uczęszczasz spotkałeś się z problemem używania wulgaryzmów przez rówieśników?”
Z ankiet wynika, iż problem niestety jest dość powszechny. Następnie przeprowadzono burzę mózgów na temat kluczowych pojęć, a także zapoznano  wszystkich uczestników warsztatu z definicjami  słów:  „wulgaryzmy”, „szacunek”, „kultura”. Śmiało można stwierdzić, że i tym razem uczniowie angażowali się w powierzone im zadania oraz świetnie współpracowali.

Cykl zajęć zwieńczony został ewaluacją, w której to młodzi Długoszacy chętnie wyrażali swoje refleksje na temat odbytych lekcji.

Klasy, z którymi warsztaty jeszcze się nie odbyły, choć zostało ich już bardzo mało, na pewno nie zostaną pominięte.

Kamila Marcinkowska – pedagog szkolny kl. 5-8 SP

Skip to content