40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Czterdzieści lat temu, 13. grudnia 1981 roku, na mocy dekretu Rady Państwa na całym obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej został wprowadzony stan wojenny, o czym poinformował w wystąpieniu telewizyjnym generał Wojciech Jaruzelski.

Już w nocy komandosi zajęli budynki telewizji i radio oraz centra telekomunikacji i łączności, a do miast wkroczyły kolumny pancerne wojska i milicji. Dekret o stanie wojennym zawieszał działanie wszystkich organizacji, stowarzyszeń, związków zawodowych, zakazywał organizowania strajków i akcji protestacyjnych, wszelkich zgromadzeń i manifestacji. Główne zakłady i gałęzie przemysłu zostały zmilitaryzowane. Wprowadzono godzinę milicyjną między 22.00 a  6.00 rano, zakazano opuszczania miejsca zamieszkania bez przepustki, poddano cenzurze korespondencję i rozmowy telefoniczne, zawieszono zajęcia w szkołach i na uczelniach. Podczas trwania stanu wojennego internowano ponad 10 000 działaczy związanych z Solidarnością, a życie straciło ponad 40 osób.

Z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego została przygotowana gazetka szkolna upamiętniająca ówczesne wydarzenia. Na lekcjach historii nauczyciele przybliżyli uczniom tematykę historyczną tego tragicznego okresu historii Polski.

Katarzyna Kwiatkowska – nauczyciel historii

Skip to content