Sukcesy naszych licealistów

Z radością informujemy, że uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku zostają docenieni za swoje wysokie  wyniki w nauce oraz sukcesy w konkursach.

Uczennica klasy I a LO Aleksandra Skowron otrzymała Stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkolny 2020/2021. Jako uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza osiągnęła tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady z j. angielskiego oraz tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z j. angielskiego.

Dwóch uczniów otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2020/2021. Wyróżnienie to przyznawane jest za najwyższą średnią ocen w roku szkolnym, a także znaczące osiągnięcia edukacyjne. Kryteria te spełnili: Bianka Tyczyńska – uczennica klasy III a LO (po szkole podstawowej), Krystian Koziński – uczeń klasy III A LO (po gimnazjum).

Kolejną grupą wyróżnionych stanowią licealiści uzdolnieni humanistycznie. Stypendystami projektu ,,Humaniści na start” realizowanego przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego  na rok szkolny 2021/2022 są: Alicja Skibowska – uczennica klasy III C LO (po gimnazjum) oraz Krystian Koziński – uczeń klasy III A LO ( po gimnazjum).

Stypendystami projektu ,,Prymus Pomorza i Kujaw” w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości realizowanego przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego  na rok szkolny 2021/2022 są: Aleksandra Skowron – uczennica klasy I a LO oraz Krzysztof Ostrowski – uczeń klasy III A LO (po gimnazjum).

Gratulujemy serdecznie uczniom, rodzicom oraz nauczycielom. Wszystkie te sukcesy świadczą o wyjątkowości naszej szkoły, a także wsparciu dla uczniów, którzy realizują swoje edukacyjne marzenia. Życzymy dalszych sukcesów.

Aleksandra Madajczyk- pedagog szkolny ds. liceum

Skip to content