W drodze do Betlejem, czyli tegoroczne “roratowanie”

Adwent cieszy nie tylko dzieci. Lampiony, świece, przygaszone światło w kościele i radość hymnu “Chwała na wysokości Bogu…”.

Od 29 listopada (czyli poniedziałku I tygodnia Adwentu) uczniowie “dużego” Długosza mogli uczestniczyć we Mszach św. roratnich sprawowanych w kaplicy szkolnej. Tematyka tegorocznych rorat zaczerpnięta została z materiałów zaproponowanych przez popularne czasopismo katolickie “Mały Gość Niedzielny”.

Uczestnicy codziennych porannych nabożeństw podążali śladami Maryi i Józefa z Nazaretu do Betlejem. Trasę wędrówki oznaczaliśmy na banerze z mapą Ziemi Świętej. W ten sposób około dziesięcioro uczniów, którzy podjęli się “roratowania”, rezygnując z cennych minut snu, poznawali topografię oraz historię miejsc i wydarzeń opisanych w Biblii. Niestety, ze względu ogłoszone od poniedziałku 20 grudnia nauczanie zdalne, ostatnich miejscowości ujętych w programie rorat nie udało się odwiedzić. Do Betlejem uczniowie muszą dotrzeć w swoich parafiach. Warto jednak zaznaczyć uroczysty charakter ostatniej w tym roku kalendarzowym szkolnej Eucharystii. Zgromadziła ona większą liczbę uczestników ze względu na dyżur liturgiczny sprawowany przez dwie klasy licealne (Ic i IIIC), a także spore grono świątecznych solenizantów. Modliliśmy się pod przewodnictwem księdza dyrektora za p. Dariusza Goldewicza, p. Sławomirę Lewandowską, p. Ewę Nowak, p. Ewę Kikosicką i oczywiście ks. Adama Zielińskiego.

Na zakończenie Mszy św. najwytrwalsi “roratnicy” otrzymali nagrody złotych i srebrnych koników, na których mają dotrzeć do Betlejem. Złote koniki (w formie ozdoby choinkowej) wraz z bonem do salonu EMPIK otrzymały osoby, które nie opuściły żadnego z porannych nabożeństw: Maja Hajczuk, Alicja Grzybowska i Julia Brzezińska z kl. IIIC LO. Nagroda srebrnego konika  wraz z bonem o nieco mniejszej wartości powędrowała do Adrianny i Aleksandra Górczyńskich z kl. 5c, Michaliny Siekacz z kl. IIIA oraz Julii Polewskiej z kl. Ia LO. Przyznano również kilka dodatkowych srebrnych koników dla uczniów mniej systematycznie uczestniczących w roratach.

Oby czas Adwentu 2021, nie tylko poprzez udział w roratach, przygotował nas wszystkich do pięknego i głębokiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia.

ks. Jacek Buta

Skip to content