“Światło z Betlejem nową światu da nadzieję…”

„Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”.

założyciel skautingu, gen. Robert Baden-Powell

 

W poniedziałkowy poranek 20. grudnia br. harcerki ze 117 WDW Tgrabithii – dh. Zuzanna Walczak z II LO im. Mikołaja Kopernika i dh. Nikola Wojciechowska z III LO im. Marii Konopnickiej przekazały na ręce Dyrektora ZSK im. ks. Jana Długosza ks. dr. Jacka Kędzierskiego Betlejemskie Światło Pokoju.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do Polski po raz 31. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki z 117 WDW podzieliły się z całą społecznością Długosza, przekazując płomień Betlejemskiego Światła Pokoju – „Światła Nadziei”.

Bożena Sobierajska

Skip to content