Ksiądz Biskup Roman Andrzejewski – wspomnienie

„Boże dziękuję Ci za życie, za wiarę, za polskość, za wszystko co otrzymałem”

Ks. Bp Roman Andrzejewski

19. lutego 2022 r. minęła 84. rocznica urodzin Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego. W dowód Jego pamięci, zorganizowano wystawę w holu szkoły. Prace plastyczne uczniów są uczczeniem osoby Księdza Biskupa – reaktywatora naszej szkoły, wspaniałego duchownego, duszpasterza rolników, orędownika idei uniwersytetów ludowych, wychowawcy młodzieży, znawcy Cycerona i Syna kujawskiej ziemi.

Biskup Roman Andrzejewski urodził się w Morzyczynie na Kujawach 19. lutego 1938 r., miał starszego o siedem lat brata. Rodzice – Antoni i Marianna – kształtowali Jego silny związek z Kościołem. Zawdzięczał im także miłość do ziemi ojczystej, życia zgodnego z rytmem przyrody i z kalendarzem liturgicznym oraz szacunek do drugiego człowieka. W latach 1946-1951 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Morzyczynie, wyróżniał się pilnością w nauce, szczególnie interesował się religią, językiem polskim i historią. Następnie podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym, które mieściło się w gmachu Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza. Cztery lata później wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 r. z rąk bp. Franciszka Korszyńskiego. Uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pogłębiał swoją wiedzę z zakresu filologii klasycznej. Przez szesnaście lat był wykładowcą języka i literatury łacińskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie wykładał łacinę i patrologię  w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Święcenia biskupie przyjął 20 grudnia 1981 r. w katedrze włocławskiej, został mianowany biskupem pomocniczym włocławskim. Jego biskupią dewizą były słowa Humana divinis (Ludzkie ku boskiemu), zaś życiowym credo – „Uszanuj pracę drugiego”. Był duszpasterzem rolników i przewodniczył Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników.

Ksiądz Biskup Roman Andrzejewski odegrał ogromną rolę w reaktywacji ZSK im. ks. Jana Długosza i był silnie zaangażowany, do końca swojego życia, w działalność szkoły. Dzięki Jego staraniom pierwszy rocznik Gimnazjum im. ks. Jana Długosza rozpoczął naukę w roku szkolnym 2000/2001. Przez trzy lata ks. biskup aktywnie uczestniczył w życiu szkoły, a Jego głównym marzeniem było podtrzymywanie w niej tradycji przedwojennych. Szczególnie dążył do tego, aby uczniowie szkoły zdobyli wysokie wyniki nauczania oraz wzorowe wychowanie w wartościach moralnych i patriotycznych ze szczególnym umiłowaniem małej ojczyzny.

Ksiądz Biskup Roman Andrzejewski zmarł 7. lipca 2003 r. Jego grób znajduje się Licheniu.

Bożena Sobierajska – organizator wystawy

 

Skip to content