Matematyka mentalna i chemia eksperymentalna – zaproszenie na zajęcia chemiczne

Kolejny już raz nasza szkoła otrzymała grant Fundacji Anwil dla Włocławka w ramach projektu edukacyjnego “Uczę się z Anwilem” na realizację zajęć z matematyki mentalnej i chemii eksperymentalnej. Część chemiczna projektu to kompleksowa analiza fizykochemiczna wody pobranej z Wisły we Włocławku i innych wód dostępnych handlowo. Zajęcia realizowane będą w kwietniu i maju. Zapraszam do przesyłania zgłoszeń!

Zajęcia chemiczne skierowane są do uczniów liceum i starszych klas szkoły podstawowej, a ich głównym celem jest uświadomienie uczestnikom procesów fizykochemicznych, którym należy poddać wodę, aby była ona zdatna do spożycia i użycia. Ważnym aspektem podjętych działań jest także pokazanie „od kuchni” zawodu analityka fizykochemicznego w stacjach uzdatniania wód, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, firmach zajmujących się produkcją wód mineralnych i laboratoriów analitycznych. Projekt wpisuje się w tak potrzebne obecnie doradztwo zawodowe dla uczniów wszystkich typów szkół ze szczególnym uwzględnieniem siódmo i ósmoklasistów oraz młodszych licealistów.

Projekt chemiczny polegał będzie na własnoręcznym wykonaniu analiz fizykochemicznych różnego rodzaju wód przez uczestników pod okiem nauczyciela chemii – absolwenta specjalności “chemia środowiska”. Próbki wód będą pobierane bezpośrednio z Wisły w dogodnym i bezpiecznym miejscu we Włocławku oraz z kranów szkoły. Planowana jest także analiza wybranych wód źródłowych i mineralnych dostępnych komercyjnie na rynku. Próbki wód poddane zostaną analizom fizykochemicznym w celu oznaczenia następujących parametrów: temperatura, pH, sucha pozostałość metodą wagową, przejrzystość według autorskiej procedury, twardość ogólna, zawartość ilościowa kationów wapnia i magnezu oraz jakościowa halogenków (próba srebrowa), kwasowość lub zasadowość metodą miareczkową, potencjał utleniający metodą manganometryczną z mianowaniem roztworu roboczego oraz analiza płomieniowa. Dodatkowo wykonane zostaną wspierane komputerowo analizy wpływu dwóch parametrów na wartości wskaźników fizykochemicznych dla wód: czasu inkubacji próbki pomiędzy pobraniem a analizą oraz czasu pobrania próbki wody z Wisły (próbki zostaną pobrane kilkukrotnie w ciągu jednego dnia i analizowane w tych samych warunkach). Próbki będą pobierane codziennie, inkubowane przez określony czas i analizowane w ciągu kilku godzin od pobrania. Jako główny rezultat projektu powstaną wzorowane na profesjonalnych analizy jakości wód z przygotowanymi wspólnie wnioskami.

Od kilku lat, dzięki między innymi wsparciu Fundacji “Anwil dla Włocławka”, w naszej szkole odbywają się praktyczne zajęcia laboratoryjne związane z chemią analityczną i chemią środowiska. Projekt ten wpisuje się w tę tradycję i stanowi płynną kontynuację wcześniejszych działań.

Zgłoszenia do udziału w projekcie bezpośrednio do prowadzącego na dziennik elektroniczny lub konrad.trokowski@zskdlugosz.pl do końca marca.

Konrad Trokowski

Skip to content