Harcerski biwak w Długoszu

W dniach od 18. do 20. lutego w gmachu ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku miał miejsce biwak Skautów Europy, należących do hufca „Turbina” z Warszawy. Wydarzenie zgromadziło zastępy Skautów z Olsztyna, Elbląga, Szczecina, Bydgoszczy i Włocławka. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną w kaplicy szkolnej przez ks. dr. Jacka Kędzierskiego, dyrektora ZSK. Następnie miały miejsce rozgrywki sportowe.

Kolejny dzień, zgodnie ze zwyczajem skautowym, rozpoczął się Mszą św. Po nakarmieniu ducha i ciała młodzi skauci wyruszyli na pobliskie Zawiśle, gdzie miały miejsce gry terenowe oraz tradycyjny konkurs na najlepiej gotujący zastęp.

Biwak to nie tylko gry i zabawy ale przede wszystkim formacja, dlatego w drugiej części dnia prowadzone były warsztaty m.in. ze sporządzania węzłów, pionierki, śpiewu i służby liturgicznej.

Ostatni dzień biwaku to przede wszystkim niedzielna Msza św., katecheza wielkopostna oraz apel, na którym został podsumowany biwak zimowy.

Warto zaznaczyć, że Skauci Europy to inaczej Katolickie Stowarzyszenie Harcerzy, które zrzesza dzieci i młodzież od 8. do 18. roku życia i opiera się na pedagogice Baden-Powella. Nazwa „Skauci Europy” bierze się stąd, że jest to ruch jednoczący młodych z różnych krajów Europy, mający te same oznaczenia, prawo, mundury i pedagogikę. Skauting ma na celu dostarczyć każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby oraz życie religijne.

ks. Adam Zieliński

 

Skip to content