Spotkanie z obrazem

“Nie tylko wychowanie ma służyć sztuce,
ale to właśnie sztuka ma służyć wychowaniu”.
Bogdan Suchodolski

18 lutego 2022 r. grupa “Promyczki” wybrała się na wystawę “Włocławskiego Fajansu” oraz “Galerię portretu polskiego” do Muzeum Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, mieszczącego się przy ulicy Słowackiego 1a.

Celem wyjścia było kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich “małą ojczyzną” poprzez poznanie historii i kultury oraz zasad zachowania się w miejscu publicznym.

“Na ekspozycji stałej w gmachu głównym muzeum zaprezentowano 432 wyroby dawnych włocławskich fabryk fajansu ze wszystkich okresów produkcji. Poza dużą różnorodnością funkcji i form ceramicznych, ekspozycja ukazuje wszystkie techniki zdobienia (…)”. Prezentowane są także wyroby dekoracyjne i okolicznościowe”. Natomiast „Galeria portretu polskiego” prezentuje wybrane dzieła autorstwa wybitnych malarzy polskich od początku XIX w. do poł. XX w. takich, jak: Feliks Pęczarski, Kazimierz Alchimowicz, Józef Simmler, Witold Pruszkowski, Władysław Czachórski, Teodor Axentowicz.

Dzieci z zaciekawieniem przyglądały się wszystkim ekspozycjom.

Nasza sala również przeobraziła się w galerię sztuki, dzieci z pomocą swojej wrażliwości namalowały ogromny obraz, który budzi naprawdę podziw.

Justyna Paczkowska

Skip to content