Odpust ku czci św. Kazimierza Królewicza – patrona szkolnej kaplicy

4. marca to data wyjątkowa dla naszej społeczności Zespołu Szkół Katolickich. Co roku uroczyście celebrujemy w tym dniu święto patrona kaplicy szkolnej – św. Kazimierza Królewicza.

Tegoroczna msza św. odpustowa była sprawowana w auli szkolnej. Gościem specjalnym, oraz głównym celebransem, był ks. dr Andrzej Tomalak – notariusz JE ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego, wspierany przy sprawowaniu Eucharystii przez długoszańskich katechetów – ks. dr. Jacka Butę oraz ks. Adama Zielińskiego W obecności przedstawicieli społeczności uczniowskiej, grona pedagogicznego, pracowników szkoły oraz samej Dyrekcji, szacownego gościa powitała Pani Wicedyrektor Urszula Brykalska wspominając nie tak całkiem odległe znowu czasy, kiedy to ksiądz kanonik pełnił funkcję katechety w naszym liceum. O uroczystą oprawę muzyczną w trakcie Eucharystii zadbał nasz niezawodny maestro p. Tomasz Centkowski.

W trakcie wygłoszonej homilii nasz dzisiejszy gość, nawiązując do tematyki tekstów liturgicznych, zwrócił uwagę na znaczenie cnót mądrości, sprawiedliwości oraz miłości. W licznych nawiązaniach do kontekstów naszej codzienności zwracał również uwagę na siłę wspólnoty gotowej do wytężonej pracy intelektualnej, która ma procentować umiejętnym wykorzystaniem nabytej wiedzy w obliczu problemów jakim każdy z nas stawia czoła w obliczu burzliwej codzienności. Ksiądz doktor przypomniał również zebranym o zwołanym przez Papieża Franciszka synodzie, który ma na celu wzmocnienie więzi oraz aktywności wszystkich wierzących, jak również przyjrzenie się kwestiom, które wymagają pewnego przedefiniowania w obliczu dynamicznej sytuacji na świecie. Na koniec nasz szacowny gość przypomniał zebranym uczniom, że Pan Bóg działa wokół nas na różne sposoby, ale nigdy nie sprowadza na człowieka kary lub zła. Chce pokazać każdemu z nas czym jest miłość do samego końca, aż po krzyż, który każdy z nas w takim bądź innym wymiarze podejmuje każdego dnia. Ksiądz kanonik zaapelował również do długoszańskiej młodzieży, aby opuszczając już mury Długosza i wchodząc w dorosłe, pełne różnorakich wyborów życie, umiejętnie wykorzystała depozyt wiedzy, wiary oraz nabytych umiejętności, aby wzmacniać naszą wspólnotę w duchu pokoju oraz postępu na rzecz ogólnoświatowego rozwoju.

Na zakończenie Eucharystii, celebrans udzielił zebranym błogosławieństwa i rozesłał ich, aby ponieśli dobro oraz mądrość wynikające z dzisiejszego spotkania z Chrystusem ku swym klasowym, rodzinnym oraz lokalnym wspólnotom, aby nasze życie przenikał duch budującej mądrości, niezachwianej sprawiedliwości oraz uzdrawiającej miłości.

Jakub Kostrzewski

Skip to content