Przedszkolaki w Teatrze Impresaryjnym

Wiek przedszkolny to czas nastawiony nie tylko na dynamiczny rozwój poznawczy, ale również społeczny i emocjonalny. To właśnie książki i baśnie pomagają dzieciom zrozumieć sekrety psychiki oraz wspierają rozwój osobowości. Baśń wzbogaca życie dziecka na wielu płaszczyznach.

11 marca 2022 r. całe nasze przedszkole wybrało się do Teatru Impresaryjnego na inscenizację baśni „Jaś i Małgosia”. Przedszkolaki w odświętnych strojach zasiadły na wypełnionej sali teatru i mogły oddać się przeżywaniu kultury. Chociaż treść baśni jest doskonale wszystkim znana, to dzieci z uwagą śledziły losy aktorów. W bajkowy nastrój wprowadziła nas postać taty, który to opowiedział smutną historię swojej rodziny a wiele uroku jego osobie dodawał niecodzienny strój. Cały spektakl dostarczył widzom cały wachlarz emocji a bohaterowie inscenizacji pouczali młodych odbiorców sztuki czym różni się dobro od zła oraz jakie wartości w życiu człowieka są ważne.

Cieszymy się, że nasze przedszkole czynnie uczestniczy w popularyzowaniu kultury i estetyki żywego słowa, a dzieci mają szansę pielęgnować tradycje i obyczaje.

Ksenia Pałucka

Skip to content