Próbna matura z chemii z 3ech Edukacją i Wydziałem Chemii UMK

W czwartek, 24 marca w budynku sportowym odbyła się IV Ogólnopolska Próbna Matura z Chemii z 3ech Edukacją i Wydziałem Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Udział w niej wzięło 26 maturzystów naszej szkoły, którzy w maju zdawać będą właściwy egzamin państwowy, także z chemii.

Arkusz maturalny składał się tylko z 27 zadań, ale łącznie można było uzyskać 60 punktów, czyli dokładnie tyle, ile zwykle jest do zdobycia w maju. Zadania mocno bazowały na poprzednich latach i dobrze oddawały charakter właściwej matury.

Jako szkolny koordynator IV Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Chemii z 3ech Edukacją i Wydziałem Chemii UMK, serdecznie dziękuję pani Sławomirze Lewandowskiej za nieocenioną pomoc w przeprowadzeniu egzaminu oraz panu Przemysławowi Rutkowskiemu za wzorowe ustawienie stolików i krzeseł w budynku sportowym zgodnie z prawnymi wymogami.

Dla najlepszych maturzystów w kraju organizatorzy przewidzieli nagrody. Po sprawdzeniu okaże się, czy i którzy nasi uczniowie mają szansę na nagrody niespodzianki.

Konrad Trokowski

Skip to content