Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Środa 30. marca była historycznym dniem dla tegorocznych maturzystów. Udali się oni zawierzyć sprawy związane z egzaminem dojrzałości oraz wyborem dalszej drogi życiowej Maryi – Królowej Polski, nawiedzając sanktuarium na Jasnej Górze z racji Diecezjalnej Pielgrzymki Maturzystów.

Wspólna wyprawa uczniów klas III A, III B, III C i III D rozpoczęła się o godz. 7.00, kiedy to wyruszyli dwoma autokarami sprzed gmachu ZSK w czterogodzinną podróż przez Polskę, aby oddać się duchowemu skupieniu, zawierzając swoje osobiste intencje Matce Boskiej. Pomimo konieczności zmiany trasy związanej z nieoczekiwanymi komplikacjami drogowymi, młodzi pielgrzymi wraz ze swoimi wychowawcami – p. Katarzyną Kwiatkowską, p. Grzegorzem Matusiakiem, p. Józefem Nowakiem oraz p. Jakubem Kostrzewskim, pod przewodnictwem duchowego opiekuna, organizatora wyjazdu ks. dr. Jacka Buty, bezpiecznie dojechali pod bramy Jasnej Góry.

Uczestnicy wyjazdu swoje ćwiczenia duchowe rozpoczęli od Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Drogi Krzyżowej, która w tym roku wyjątkowo przeniesiona została z Wałów Jasnogórskich do wnętrza Bazyliki Jasnogórskiej. W trakcie jej trwania nasza młodzież miała szansę skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. W trakcie poszczególnych rozważań przy stacjach drogi krzyżowej młodzież mogła wysłuchać mocnych i wyrazistych w swym przekazie komentarzy dotyczących upadków oraz nadużyć człowieka w codziennym życiu, a także skorzystać z porad dotyczących skutecznych sposobów naprawy popełnionych błędów względem wspólnoty w jakiej żyją oraz względem drugiego człowieka, którego mogą zranić swoją pretensjonalnością, obojętnością lub zbytnim egoizmem. Moderator prowadzący rozważania ukazał zebranym ogrom szans, które stwarza im Chrystus ponoszący ostateczną ofiarę za nasze grzechy.

Głównym punktem tej duchowej podróży była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Biskup Włocławski – Krzysztof Wętkowski. Towarzyszyli mu kapłani diecezjalni, a także uroczysta asysta w skład której weszli ministranci reprezentujący Liceum im. ks. Jana Długosza we Włocławku, których posługa spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem Pasterza Diecezji. W trakcie homilii, wygłoszonej przez o. redemptorystę Macieja Ziębieca, zebrani mogli usłyszeć co oznacza przyjęcie Jezusa do swojego życia. Kaznodzieja odniósł się do Ewangelii o wizycie Jezusa na uczcie w domu faryzeusza Szymona (Łk 7,36-50). Autentyczna postawa kobiety postrzeganej publicznie jako nierządnicy pełna jest oddania i posługi, zaś faryzeusz Szymon ukazuje wiarę czynioną dla poklasku, jest symbolem dylematu, przed którym staje wielu młodych ludzi: prawdziwie przyjąć Jezusa do swego życia czy tylko sprawiać pozory dla obserwującego nas świata? Ojciec Maciej zaznaczył, że wiara nie od razu udziela wszystkich odpowiedzi, dlatego też nasza postawa oddania Jezusowi powinna być autentycznym sensem życia – bezwarunkowym aktem, który sam przez się czyni nasze życie pełniejszym, bardziej sensownym oraz wartościowym. Chrystus jest gotów przyjąć każdą, nawet niedoskonałą formę naszej miłości. W zamian, odpłaca nam miłością oblubieńczą, która wyraża się w pełni zjednoczenia z człowiekiem będącym dla Zbawiciela centralnym punktem miłości, bez względu na status lub życiową sytuację.

Na koniec mszy św. Jego Ekscelencja podziękował maturzystom za przetarcie nowego pielgrzymkowego szlaku, gdyż ich duchowa podróż na nowo otwiera ścieżkę pielgrzymiej wędrówki tak bardzo nadwątloną przez dwa minione lata wskutek pandemii koronawirusa, która sparaliżowała swobodę realnego spełniania tej formy praktyk religijnych. Ksiądz Biskup życzył zebranej młodzieży podjęcia właściwych wyborów w dorosłym życiu oraz zachęcił do zagłębienia się we wspólnoty działające w ich lokalnych społecznościach, a wręcz zmotywował do zakładania ich przy swych parafiach przy pomocy miejscowych kapłanów.

Po zakończeniu uroczystej Eucharystii nastąpił czas wolny, który nasi maturzyści przeznaczyli na posiłek, indywidualne zwiedzanie okolic sanktuarium oraz zakup okolicznościowych pamiątek. Tuż przed wyjazdem z Częstochowy nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia u stóp Jasnej Góry aby po raz ostatni udokumentować wspólne, licealne wędrówki drogami wiary, które oby stały się fundamentem dla samodzielnych już, dorosłych rozważań w duchu wiary, które na własną rękę będą podejmować w przyszłości długoszańscy maturzyści. Kilka minut po godz. 16 wyruszyliśmy w drogę powrotną do Włocławka, gdzie zameldowaliśmy się tuż przed godz. 20.

Dziękujemy naszemu organizatorowi – ks. Jackowi Bucie, za koordynację pielgrzymkowych poczynań. Naszym drogim maturzystom dziękujemy, iż stanęli na wysokości zadania godnego młodzieży szkoły katolickiej i podjęli niełatwy trud pielgrzymowania. Niechaj złożone przed obliczem Matki Bożej intencje zapewnią im radość z maturalnych sukcesów w dniu nadejścia wyników oraz rozświetlą dalszą życiową drogę, aby dokonując wyboru swoich naukowych ścieżek rozwoju wykorzystali zdobytą wiedzę, nabyte umiejętności oraz kultywowane na przestrzeni trzech ostatnich lat wartości, które wskażą im bramę wiodącą do życiowego szczęścia.

Katarzyna Kwiatkowska – wychowawczyni kl. III B
Grzegorz Matusiak – wychowawca klasy III A
Józef Nowak – wychowawca kl. III D
Jakub Kostrzewski – wychowawca kl. III C

 

Skip to content