I dzień rekolekcji wielkopostnych w Małym Długoszu – 11.04.2022

Już od rana w sali gimnastycznej przy akompaniamencie gitary rozległ się śpiew uczniów klas pierwszych i drugich. Tak zawiązywał wspólnotę z dziećmi ks. Paweł Koralewski, tegoroczny rekolekcjonista w Małym Długoszu. Godzinę później integrował się z klasami trzecimi i czwartymi. Nawiązał do trwającego Wielkiego Tygodnia – ostatniego tygodnia życia Jezusa. Wyjaśnił też cel naszych spotkań – mamy lepiej przygotować serce na zbliżające się święta Zmartwychwstania naszego Pana.

W dalszym programie rekolekcji miało miejsce nawiedzenie katedry z wychowawcami, a szczególnie zwiedzanie kaplicy święceń bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. W pozostałym czasie uczniowie mieli zajęcia  zgodnie z planem.

s. Maria Kowalik

Skip to content