Dzień Kapłaństwa 2022

„Będę się ciągle wpatrywał w Chrystusa i Jego pilnie naśladował. On będzie moim bratem, przyjacielem, powiernikiem, mistrzem i wzorem, a zarazem siłą i mocą”.

Sługa Boży bp. W. Owczarek

Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia przez Pana Jezusa Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Z tej okazji dziś, tj. 14 kwietnia 2022 r., w naszej przedszkolnej społeczności składaliśmy życzenia ks. dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu i ks. wicedyrektorowi Sebastianowi Tomczakowi. Po wspólnie odśpiewanej piosence kilkoro dzieci złożyło życzenia. Wychowankowie wypowiedziały wiele dobrych słów: błogosławieństwa, wdzięczności, opieki Maryi i Anioła Stróża . Dzieci dziękowały za okazaną życzliwość i miłość oraz za poświęcony mi czas. Niech dobry Bóg prowadzi po drogach kapłańskiej posługi i doprowadzi do świętości. Kochani Kapłani, dobrze, że jesteście z nami i dla nas.

s. Rut Zawadzka

Skip to content