Długosz dla Ukrainy

Społeczność ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku nie ustaje w niesieniu pomocy dla Ukrainy. Od pierwszego dnia wojny trwa modlitewny szturm do Boga o zatrzymanie wojennych zbrodni. Począwszy od 24. lutego modlimy się na każdej lekcji religii, uczniowie odmawiają jedną dziesiątkę różańca. W klasach zaczęły pojawiać się wystawy plakatów, w których uczniowie wyrażają swoją solidarność z Ukrainą.

Nasza Szkoła w szczególny sposób koncentruje swoje wsparcie duchowe i materialne wobec Domu Samotnej Matki w Charkowie, gdzie schronienie znajduje 14 kobiet 26 dzieci a posługują w nim polskie siostry orionistki. Dzień po wybuchu wojny uruchomiona została internetowa zbiórka pieniędzy dla dzieci z Charkowa. Po 30 dniach zebrano prawie 18 tys. zł.

Kolejną inicjatywą był koncert charytatywny zorganizowany przez uczniów i nauczycieli „Długosza”. Podczas wydarzenia, które miało miejsce 7. marca, zebrano 3 793,93 zł.

Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu zrodziła się inicjatywa „Długosz pości”. W holu przy głównym wejściu został zawieszony kalendarz wielkopostny, w którym uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły deklarowali podjęcie w danym dniu postu.

Oprócz postu, pojawił się także pomysł zaangażowania klas w inicjatywę upieczenia i sprzedaży ciasta podczas przerw międzylekcyjnych. Pomysł ten spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i stał się okazją do niezwykłej kreatywności uczniów. W przeciągu 18 dni kiermaszu zebrano 7 500 zł.

Wszystkie te inicjatywy są owocem bliskiej relacji szkoły Długosza i sióstr orionistek wraz z ich podopiecznymi.

Poniżej prezentujemy skierowany pod adresem naszej Szkoły list od sióstr wraz z filmikiem:

 

Skip to content