Pożegnalna Msza św. maturzystów pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Wętkowskiego

W środę 27 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich Publicznego Liceum im. ks. Jana Długosza. W tym roku, tak jak wcześniej przed pandemią, miało ono miejsce w kościółku seminaryjnym św. Witalisa. Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Wętkowskiego rozpoczęła się o godz. 9.00.

Dyrektor ZSK – ks. prałat Jacek Kędzierski – przywitał absolwentów, ich rodziców, wychowawców oraz przedstawicieli grona pedagogicznego. Nadmienił jednocześnie, że dokładnie rok temu ogłoszono nominację Księdza Biskupa na Pasterza diecezji włocławskiej. O piękną oprawę liturgiczno-muzyczną zatroszczyli się sami maturzyści wspomagani przez szkolną scholę. Odnosząc się do słowa Bożego, biskup Krzysztof przekazał naszej młodzieży cenne życiowe wskazówki. Humorystycznie zinterpretował aktualność refrenu psalmu: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał – w kontekście zbliżającej się matury. Na kanwie czytania z Dziejów Apostolskich kaznodzieja przestrzegł młodzież przed pełną zazdrości postawą saduceuszów, sugerując rozeznawanie swoich talentów i podążanie za głosem powołania. W odniesieniu do Ewangelii zaś życzył maturzystom wyboru właściwej drogi życiowej opartej na wierze w zmartwychwstałego Syna Bożego.

Przed uroczystym błogosławieństwem kończącym liturgię, na prośbę Księdza Dyrektora, ks. bp Wętkowski wręczył abiturientom Medale ZSK. Za wzorowe pełnienie misji szkoły wyróżnienie to otrzymała Marta Bronikowska,   za 100% frekwencję w całym cyklu edukacyjnym nagrodzony został Rafał Wierszyło, a najwyższą średnią ocen wywalczył Krystian Koziński. Na zakończenie przedstawiciele maturzystów wyrazili wdzięczność wobec Księdza Biskupa, Księży i Nauczycieli:

Czas liceum to niezwykłe trzy lata, które przeżyliśmy w murach szkoły Długosza, zdobywając wiedzę i umacniając wiarę. Nieoczekiwanie dla nas podczas edukacji doznaliśmy odizolowania, ucząc się w sposób zdalny. Paradoksalnie sprawiło to, że doceniliśmy, jak ważne są relacje oparte na bliskości i obecności. W klasie maturalnej mogliśmy już uczyć się normalnie, czego zresztą życzył nam Ksiądz Biskup na początku roku szkolnego. Na studniówce przypomniał nam Ksiądz Biskup, że po dobrej zabawie mamy właściwie wykorzystać czas przygotowania do matury. Tak oczywiście zrobiliśmy. Dziś żegnamy się ze szkołą i prosimy o błogosławieństwo na czas egzaminacyjnych zmagań.

Uroczystość zakończyła się wspólną fotografią na tle ogrodów seminaryjnych. Wszystkim abiturientom życzymy darów Ducha Świętego podczas egzaminów oraz dostania się na wymarzone studia.

ks. Jacek Buta

 

Skip to content