Z potrzeby serca…

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu Mały Książę zorganizowali   na terenie  szkoły zbiórkę materiałów opatrunkowych i higienicznych dla mieszkańców Schroniska Caritas dla Osób Bezdomnych, z usługami opiekuńczymi, zlokalizowanego przy ul. Płockiej 2 we Włocławku.

W Schronisku mieszkają osoby bezdomne, które wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Zebrane dary przekazaliśmy na ręce s. Albertynki.

Za każdy dar Serca dziękujemy!

Bożena Sobierajska – opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu „Mały Książę” wraz z Wolontariuszami

Skip to content