Wręczenie świadectw ukończenia liceum

W piątek 29.04. ostatnie pokolenie licealistów po cyklu gimnazjalnym odebrało świadectwo ukończenia szkoły. Ta symboliczna uroczystość rozpoczęła się o godz. 8.00 w auli szkolnej, gdzie wspólnie zebrali się tegoroczni abiturienci wraz ze swymi rodzicami, dyrekcją szkoły oraz wychowawcami.

To podniosłe wydarzenie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu narodowego oraz hymnu szkoły. O całość muzycznej oprawy zadbał niezawodny maestro p. Tomasz Centkowski wraz z chórem szkolnym. O najwyższej jakości efekty techniczno-wizualne zadbał nasz nieoceniony kierownik IT p. Krzysztof Jabłoński.

Następnie głos zabrała p. wicedyrektor Urszula Brykalska. W kilku słowach przypomniała tegorocznym maturzystom o organizacji sesji egzaminacyjnej w bieżącym roku oraz zwróciła uwagę na kilka technicznych kwestii dotyczących przygotowania do samego egzaminu dojrzałości. Później przyszedł czas na podsumowanie trzyletniego cyklu kształcenia w liceum, który przypadł na niepewny okres pandemii COVID-19. Pani dyrektor podkreśliła, że wielu uczniów rozwinęło swe skrzydła w tej jakże nowej i niezwykle trudnej dla nas rzeczywistości, ale przestrzegła również i tych, którzy ten czas nie w pełni wykorzystali na miarę swego potencjału przed zlekceważeniem tego pierwszego, w pełni dorosłego sprawdzianu życiowych umiejętności, który już wkrótce przed nimi.

Głównym punktem całej uroczystości było rozdanie jakże długo wyczekiwanych przez wszystkich świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego, które otrzymało w tym roku 115 osób. Uczniowie, którzy w całym cyklu edukacyjnym wypracowali średnią zapewniającą czerwony pasek, zostali uhonorowani pamiątkowymi albumami, zaś wszyscy tegoroczni abiturienci, bez wyjątku, otrzymali również egzemplarz Pisma Świętego jako drogowskaz, który będzie źródłem odpowiedzi na nurtujące ich pytania, których na szlakach samodzielnego życia będzie co niemiara.

Na koniec miało miejsce pamiątkowe zdjęcie, do którego bohaterowie tegorocznej sesji egzaminacyjnej zapozowali ze specjalnie dla nich zakupionymi biretami oznaczonymi imieniem i nazwiskiem danego ucznia oraz logo szkoły. Ten sympatyczny prezent został ufundowany przez Radę Rodziców, która zadbała, aby symbolika tej chwili nabrała wymiaru materialnego, który po latach przypomni pozytywne emocje towarzyszące temu wzruszającemu zakończeniu etapu nastoletniego, beztroskiego życia.

Dziękujemy naszym wychowankom za wybór Długosza. Choć po drodze nie brakowało przeciwności losu oraz wyboistych ścieżek, to koniec wieńczy dzieło, a należy przyznać, że bilans całościowy wypadł naprawdę przyzwoicie jak na warunki w jakich przyszło nam wspólnie przemierzać krainę bezkresnej wiedzy. Przed nami matura… niechaj jej wyniki otworzą wam, Drodzy Maturzyści, drogę ku wymarzonej przyszłości. Pamiętajcie, aby dokonywać dobrze przemyślanych oraz odpowiedzialnych wyborów, które zapewnią wam szczęśliwe i pełne sensu dorosłe życie w którym… to już Wy, jako ambasadorowie Długosza, będziecie szkolić swoich następców, aby budowali świat pełen dobra i nadziei.

Wychowawcy klas 3 LO (kończących erę cyklu ponadgimnazjalnego):

Grzegorz Matusiak – 3A LO

Katarzyna Kwiatkowska – 3B LO

Jakub Kostrzewski – 3C LO

Józef Nowak – 3D LO

 

Skip to content