Profilaktyka i bezpieczeństwo – spotkanie z policją

W dniu 29.04. 2022r uczniowie klas 8 spotkali się z Przedstawicielami Komendy Policji we Włocławku z Wydziału do Spraw Nieletnich. Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń internetowych oraz ograniczenie ryzykownych zachowań podczas korzystania z internetu – zjawiska cyberprzemocy i ogólnie pojętego bezpieczeństwa w sieci.

Nasi goście przestrzegali przed ryzykownymi zachowaniami w sieci takimi jak nękanie, straszenie, rozsyłanie wulgarnych tekstów, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających materiałów, podszywanie się pod inną osobę, pochopne udostępnianie w internecie swoich danych osobowych, zdjęć czy filmów. Podczas spotkania funkcjonariusze przypomnieli także, że w sieci nigdy nie jesteśmy anonimowi, a każde użycie komputera zostawia ślady.

Ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – porozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą, bądź inną dorosłą osobą. Dobrym rozwiązaniem jest również kontakt z profesjonalistami np. z konsultantami helpline.org.pl (800-100-100). Spotkanie to było bardzo potrzebne, gdyż nikogo nie trzeba przekonywać jak poważnym problemem są internetowe zagrożenia oraz cyberprzemoc we współczesnym świecie.

Mam nadzieję, że dzięki temu spotkaniu uczniowie będą refleksyjnie i odpowiedzialnie korzystać z internetu, co pozwoli uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów.

Milena Kujawa – wychowawczyni kl. 8b SP

Skip to content