Narodowe czytanie Pisma Świętego w „Długoszu”

Pierwszy maja to nie tylko  Święto Pracy. W tym roku jest to dzień rozpoczynający XIV Tydzień Biblijny. Dzień, w którym odbywa się Szóste Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Obecny rok kościelny i duszpasterski przeżywamy pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Kościół w Polsce skupia swą tegoroczną medytację eucharystyczną na trzech darach zmartwychwstałego Chrystusa, którymi są: pokój, posłannictwo, świadectwo. W ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego sięgamy do Ewangelii według św. Łukasza, aby w jej świetle lepiej odkryć wielkość tych trzech darów, ich rolę w życiu Kościoła i w dziejach zbawienia świata.

Także my, postanowiliśmy włączyć się  do Narodowego Czytania Pisma Świętego na chwałę Bogu  i Szkole im. Długosza. Cieszę się, że piętnaścioro długoszaków z entuzjazmem  zgodziło się podjąć  to wyzwanie. Obszerne fragmenty Ewangelii według św. Łukasza przeczytali uczniowie i pracownicy naszej szkoły, a nagrane fragmenty zamieszczamy poniżej.

Zachęcam całą społeczność „Długosza” do dołączenia do nas i przeczytania fragmentu Ewangelii według św. Łukasza  w niedzielę, 1 maja, w swoim gronie rodzinnym. Być może stanie się to asumptem do częstszego sięgania do Świętej Księgi chrześcijan.

Bardzo dziękuję Panu Krzysztofowi Jabłońskiemu, który nie tylko przeczytał fragmenty, ale także uporządkował wszystkie nadesłane przez nas pliki i zamieścił je na naszej stronie internetowej.

Życzę dobrego, owocnego odbioru przeczytanej przez nas Ewangelii według św. Łukasza.

Sławomira Lewandowska

Ewangelia według św. Łukasza

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Biblia Tysiąclecia

 1. Prolog do Benedictus (włącznie) –p. Sławomira Lewandowska
 2. Narodzenie Jezusa do Życie w Nazarecie – Aleksandra Nawrocka
 3. Jan Chrzciciel – Obfity połów – p. Aleksandra Michalak
 4. Uzdrowienie trędowatego –Uzdrowienie w szabat – Mikołaj Bińczarski
 5. Wybór Dwunastu – Młodzieniec z Nain – Alicja Przybylska
 6. Poselstwo Jana Chrzciciela –Prawdziwi krewni Jezusa – p. Karolina Szortyka
 7. Burza na jeziorze – Pierwsze rozmnożenie chleba – Patryk Wąsik
 8. Wyznanie Piotra – W imię Jezusa – Natalia Chojnacka
 9. Niegościnni Samarytanie – Wytrwałość w modlitwie – p. Aneta Wąsik
 10. Złośliwe zarzuty – Dobra trwałe – Aleksandra Owsianowska
 11. Gotowość na przyjście Pana – Skromność – p. Jakub Kostrzewski
 12. Kogo zapraszać na ucztę – Dobry użytek z pieniądza – p. Konrad Trokowski
 13. Faryzejska świętość -Faryzeusz i celnik – p. Krzysztof Jabłoński
 14. Jezus przyjmuje dzieci – Przypowieść o minach – Julia Jabłońska
 15. Uroczysty wjazd do Jerozolimy – Przypowieść o przewrotnych rolnikach – p. Aneta Wąsik
 16. Sprawa podatku – Mesjasz Synem Bożym – p. Krzysztof Jabłoński
 17. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie – Ostatnie dni Jezusa – p. Katarzyna Hofman
 18. Spisek przeciw Jezusowi i zdrada Judasza – Spór o pierwszeństwo – p. Konrad Trokowski
 19. Obietnica dana Piotrowi i zapowiedź jego upadku –Pojmanie Jezusa – p. Aleksandra Michalak
 20. Zaparcie się Piotra – Po zgonie Jezusa – p. Jakub Kostrzewski
 21. Złożenie Jezusa do grobu – Zakończenie – p. Sławomira Lewandowska
Skip to content