Konkursowa gala

W poniedziałek, 16 maja 2022 r., w szkolnej bibliotece odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom i uczestnikom III Włocławskiego Międzyszkolnego Konkursu Humanistyczno-Przyrodniczego poświęconego Janowi i Jędrzejowi Śniadeckim. Obecny na gali ks. dr Jacek Kędzierski- dyrektor szkoły, pogratulował wszystkim uczestnikom chęci zdobywania wiedzy, wręczył dyplomy oraz  karty prezentowe do EMPIKu i słodycze obecnym  na gali uczestnikom.

  • Laureatką I miejsca w konkursie jest Laura Nykiś – uczennica Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie, która uzyskała 49 punktów.
  • Na II miejscu uplasowała się Weronika Nykiś- także uczennica Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie, która uzyskała 48 punktów. Opiekunką obu laureatek  jest p. Marta Bednarczyk.
  • Laureatką III miejsca w konkursie jest Aleksandra Owsianowska– uczennica Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, która uzyskała 47 punktów.   Ks. Jacek Kędzierski wyraził swoją radość, że na podium tego konkursu znalazła się uczennica naszej szkoły.  Ksiądz Dyrektor podziękował pomysłodawcy i głównemu organizatorowi konkursu p. Konradowi Trokowskiemu oraz  współpracującym z nim: p. Sławomirze Lewandowskiej i p. Aleksandrze Michalak.

Na zakończenie uroczystości wygłoszony został młodzieńczy wiersz  Adama Mickiewicza, który, jako student, uczestniczył w wykładach Jędrzeja Śniadeckiego na Uniwersytecie Wileńskim. Zauroczony bogatymi w doświadczenia chemiczne zajęciami napisał wiersz zatytułowany

„Cztery toasty pewnego chemika na cześć istot promienistych”(takich pojęć używał Śniadecki)

Co by było wśród zakresu,
Na którym ludzie rzuceni,
Bez światła, ciepła, magnesu,
I elektrycznych promieni?

Co by było? – zgadnąć łatwo:
Ciemno, zimno, chaos czyste.
Witaj więc, słoneczna dziatwo,
Witaj światło promieniste!

Lecz cóż po światła iskierce,
Gdy wszystko dokoła skrzepło?
Zimny świat i zimne serce,
Ciepła trzeba. Wiwat ciepło!

Pełnych światła i zapału
Często silny wiatr rozniesie;
By ciało zbliżyć ku ciału,
Jest magnes. Wiwat magnesie!

Tak gdy zrośniem w okrąg wielki,
Przez magnesowaną styczność,
Wówczas z lejdejskiej butelki
Palniem: Wiwat elektryczność!

Sławomira Lewandowska

Skip to content