Solidarni z Ukrainą

„Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

św. Jan Paweł II

W piątek 20. maja br. wolontariusze skupieni w Szkolnym Kole Wolontariatu „Mały Książę” – Oliwia Fydryszewska, Helena Nowakowska, Maria Krzywiec i  Maria Wojciechowska-Lamsallak, wraz  z opiekunem Koła panią Bożeną Sobierajską i panią Teresą Andrzejewską, która zapoczątkowała akcję, przekazały dary zebrane od całej społeczności Długosza mieszkańcom Ukrainy przebywającym  we Włocławku przy ul. Krętej. Zamieszkuje tam ponad siedemdziesięcioro mieszkańców, w tym czterdzieścioro dzieci.

Wolontariuszki podczas rozmowy dowiedziały się z jakich rejonów Ukrainy przybyli mieszkańcy – m.in. z Żytomierza, Odessy, Charkowa. Pani Anna w imieniu wszystkich obdarowanych podziękowała społeczności Długosza.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym akcja mogła być zorganizowana. Dziękujemy także panu Przemysławowi Rutkowskiemu za okazaną pomoc. Dziękujemy z całego serca wszystkim DARCZYŃCOM, że nie byli obojętni dla potrzebujących. Dziękujemy za każdy ofiarowany dar w akcji.

Bożena Sobierajska

 

Skip to content