Długoszacy poczuli się prawie jak chemicy analitycy

Blisko czterdziestu uczniów wzięło udział w drugich chemicznych zajęciach laboratoryjnych realizowanych w naszej szkole w ramach projektu edukacyjnego “Matematyka mentalna i chemia eksperymentalna – nic trudnego z Długoszem!” współfinansowanego przez Fundację Anwil.

Przez kolejne osiem dni, licząc od pierwszych zajęć, zgodnie z ustalonym harmonogramem, pobieraliśmy wodę z Wisły w tym samym miejscu we Włocławku i mniej więcej o tej samej porze. W sobotę, 21. maja, nadszedł czas na wykorzystanie nabytych tydzień temu umiejętności chemika analityka i wykonanie analiz fizykochemicznych pobranych próbek wody wiślanej według lekko zmodyfikowanych, standardowych metod stosowanych w profesjonalnych laboratoriach środowiskowych. Uczniowie podzielili się na dziewięć grup i wybrali sobie zadania z dostępnej puli: ocena parametrów fizykochemicznych wody i jej reakcje z wybranymi odczynnikami, pomiar gęstości wody, wyznaczanie analitycznego stężenia EDTA i oznaczanie twardości ogólnej wody, wyznaczanie miana roztworu kwasu solnego i oznaczanie kwasowości wody oraz oznaczanie suchej pozostałości. Wyniki uzyskane tylko dla ośmiu próbek, z punktu widzenia statystycznego, nie pozwalają jeszcze na wyciągnięcie pewnych wniosków, ale już widać swoiste tendencje. Odczyn wody w Wiśle jest lekko zasadowy, jej gęstość wynosi około 1 g/ml z niewielkim odchyleniem standardowym, woda wiślana zawiera sporo suchej pozostałości po odparowaniu, a poziom jej twardości ogólnej bardzo się waha. Dopiero po analizie wszystkich trzydziestu próbek możliwe będzie wyciągnięcie bardziej precyzyjnych wniosków.

Zajęcia zostały tak zorganizowane, aby zapewnić ciągłość analiz i płynny dostęp do sprzętu laboratoryjnego. Uczniowie cały czas traktują te chemiczne zajęcia jak ciekawą przygodę i naukę przez zabawę, ale w ich postawie można zauważyć koncentrację na zadaniu, staranność w wykonywaniu podstawowych czynności analitycznych i duże zaangażowanie w uzyskanie jak najlepszej precyzji i dokładności analiz. Kolejne zajęcia odbędą się dopiero za trzy tygodnie, 11. czerwca, ale stworzyliśmy już harmonogram pobierania próbek na ten czas, zatem nie zabraknie nam materiału do analizy. Choć do udziału w projekcie zgłosiło się już prawie pięćdziesięciu uczestników, to nadal znajdzie się miejsce dla każdego ucznia, który chciałby poznać tajniki pracy chemika analityka w laboratorium środowiskowym.

Konrad Trokowski

 

Skip to content