Alumni seminarium na praktykach w Długoszu

Praktyki katechetyczne kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku odbywają się niemal od momentu reaktywacji szkoły. W ten sposób alumni wyższych roczników przygotowują się do prowadzenia lekcji religii.

W tym roku dwaj kandydaci do kapłaństwa – Krzysztof Kamiński i Robert Patrzykąt – regularnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez księży prefektów. Najpierw obserwowali kilka lekcji, ucząc się metodyki katechezy, a następnie sami mogli się wykazać umiejętnościami pedagogicznymi. W ostatnim tygodniu maja zakończyli swoje praktyki, prowadząc zajęcia oceniane przez wykładowcę seminarium – ks. dr. Marcina Idzikowskiego. Nasz absolwent – kleryk Krzysztof starał się zainteresować klasę Ia LO tematem związanym z osobą i działaniem Ducha  Świętego, a kleryk Robert przybliżył długoszakom historię nawrócenia św. Pawła i jego późniejszych misji. Twarze uczniów wyrażały zaciekawienie i młodymi studentami w sutannach, i podjętą przez nich tematyką. Z pewnością było to pouczające doświadczenie zarówno dla samych praktykantów, jak i licealistów. Pozostaje modlić się, by czas spędzony w salach lekcyjnych zaowocował jakością katechez prowadzonych przez przyszłych kapłanów.

ks. Jacek Buta

Skip to content