Podsumowanie Konkursu Liga Zadaniowa z Matematyki

Konkurs Liga Zadaniowa pobudza i rozwija zainteresowania matematyką wśród uczniów już od 1987 roku. W bieżącym roku szkolnym organizatorami tego konkursu są: Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, Wydział Matematyki i Informatyki UMK oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Te zawody matematyczne składają się z trzech oddzielnych spotkań konkursowych na etapie rejonowym oraz etapu wojewódzkiego, a zadania kierowane są do uczniów szkoły podstawowej. Tradycją naszej szkoły stał się fakt, że nasi uczniowie regularnie uczestniczą w tym prestiżowym konkursie matematycznym. W wyniku tegorocznych zmagań na etapie wojewódzkim, nasi uczniowie mogą pochwalić się następującymi osiągnięciami:

  • Aleksander Piernikowski, uczeń z klasy 7b, uzyskał najwyższy wyraz uznania w postaci tytułu laureata. Olek rozwiązał wszystkie zadania bezbłędnie. Uczeń ten jest automatycznie zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu matematyka. Zwolnienie to jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z matematyki najwyższego wyniku, czyli 100%
  • Jan Bromirski, uczeń z klasy 7a, uzyskał III miejsce
  • Antoni Jóźwiak, uczeń klasy 7b, wyróżnienie
  • Marika Skrzypińska, uczennica klasy 7c, wyróżnienie

W bieżącym roku szkolnym zadania były trudne i wymagały od uczniów olbrzymiej wiedzy z dziedziny algebry oraz planimetrii. Uczniowie włożyli dużo pracy i zaangażowania w naukę tych trudnych zagadnień.

Mnie było bardzo miło prowadzić wyżej wymienionych uczniów po labiryncie matematycznych zagwozdek w ramach wspólnych przygotowań naukowych. Jestem z nich wszystkich ogromnie dumna. Gratuluję im z całego serca i życzę dalszych matematycznych sukcesów.

Emilia Chodoła

Skip to content