Akcja profilaktyczna z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu

31 maja 2022 w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku odbyła się akcja profilaktyczna związana ze Światowym Dniem Bez Tytoniu. Święto zostało ustanowione przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywołanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.

Tegoroczne hasło akcji „Zatruwanie naszej planety” zwracało uwagę na coraz poważniejszy problem cywilizacyjny, na powszechność palenia papierosów oraz jego negatywne skutki zdrowotne i środowiskowe. Światowy Dzień Bez Tytoniu 2022 (World No Tobacco Day) skupia też uwagę na zagrożeniach dla środowiska, jakie stwarza wytwarzanie tytoniu. Globalna kampania ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie wpływu na środowisko całego cyklu tytoniowego, od jego uprawy, produkcji i dystrybucji po generowane przez niego toksyczne odpady. Używanie tytoniu niszczy środowisko na każdym etapie.

Szkodliwy wpływ przemysłu tytoniowego na środowisko jest ogromny i ciągle rośnie, wywierając niepotrzebną presję na ograniczone zasoby i delikatne ekosystemy naszej planety. Poza tym tytoń zabija każdego roku ponad 8 milionów ludzi i niszczy nasze środowisko, dodatkowo szkodząc zdrowiu ludzkiemu poprzez uprawę, produkcję, dystrybucję, konsumpcję i odpady pokonsumenckie.

Uczniowie mogli na przerwach obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą informacje związane z danymi WHO, a na godzinach wychowawczych rozdane zostały ulotki informujące o szkodliwości palenia papierosów. W holu szkoły przygotowano okolicznościową gazetkę. Dodatkowo dla klas 5-8 SP zorganizowany został konkurs plastyczny na najlepszy plakat z hasłem antynikotynowym.

Koordynatorkami akcji były: p. Aleksandra Madajczyk – pedagog ds. LO i p. Kamila Marcinkowska – pedagog ds. kl. V-VIII SP we współpracy ze szkolną pielęgniarką – p. Joanną Sicińską oraz p. Jakubem Zemlakiem – nauczycielem WDŻ.

Serdecznie dziękujemy za pomoc informatyczną p. Krzysztofowi Jabłońskiemu oraz za techniczne wsparcie p. Krzysztofowi Łodygowskiemu oraz p. Przemysławowi Rutkowskiemu.

Aleksandra Madajczyk, Kamila Marcinkowska – pedagodzy szkolni

Skip to content