Projekt edukacyjny EKO DŁUGOSZ

W związku z realizacją projektu ekologicznego EKO DŁUGOSZ dnia 8.06.2022 mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole przedstawiciela Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. Pana Krzysztofa Szaradowskiego.

Młodzież miała okazję usystematyzować swą wiedzę dotyczącą szeroko pojętej ekologii, a przede wszystkim właściwej segregacji odpadów komunalnych. Kolejnymi etapami projektu będzie wizyta Długoszaków w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Włocławku, a następnie w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu. Idea projektu wpisuje się w priorytety polityki oświatowej państwa dotyczącej wzmacniania edukacji ekologicznej w szkołach.

Katarzyna Kwiatkowska – nauczyciel historii

Skip to content