Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny 2022” w Długoszu

W czwartek 17. marca gościliśmy w Długoszu – “Kangura”. Dziś można podsumować efekty konkursowych zmagań, ponieważ oficjalnie ogłoszone zostały wyniki osiągnięte przez startujących w nim uczniów.

Do konkursu przystąpiła  132 długoszaków. W tym roku każdy uczestnik otrzymał upominek w postaci zabawki logicznej „Zaplątany Kangurek”. Uczniowie Długosza otrzymali wiele wyróżnień i tytułów uczniów Bardzo Dobrych, a klasyfikacja ta prezentuje się następująco:

Żaczek: 4 wyróżnienia, 1 wynik bardzo dobry,

Maluch: 7 wyróżnień, 2 wyniki bardzo dobre,

Beniamin: 1 wyróżnienie, 1 wynik bardzo dobry,

Kadet: 1 wyróżnienie, 1 wynik bardzo dobry,

Junior: 1 wyróżnienie.

Ze względu na  sytuacją epidemiologiczną, podobnie jak w zeszłym roku, gala podsumowującą, gdzie  zapraszani są uczniowie z tytułem laureata i wynikami bardzo dobrymi, raczej się nie odbędzie, ale wszyscy wyróżnieni zostaną nagrodzeni w swoich szkołach. Tegorocznym koordynatorem szkolnym ZSK Kangura Matematycznego była p. Joanna Karwowska. Pieczę nad sprawną organizacją konkursu w klasach 1-4 SP sprawowała Pani Gabriela Goszcz wraz z komisją konkursową, a w kl. 5-8 oraz w LO Pani Joanna Karwowska. Konkurs w naszej szkole w całości odbył się stacjonarnie.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Joanna Karwowska

Skip to content